Anders Anderson (KD): ”Munskydd på bussar och tåg alla tider på dygnet”

Anders Anderson (KD): ”Munskydd på bussar och tåg alla tider på dygnet”

2021-02-18 0 av Peter A Rosén
LÄNET

 Inför hotet om en tredje våg av coronapandemin måste vi agera kraftfullt. Det behöver övervägas att utvidga rekommendationen om munskydd i kollektivtrafik i Kalmar län till att gälla alla tider, säger regionrådet Anders Andersson (KD) som lyfte frågan vid dagens möte i kollektivtrafiknämnden. 

– Västtrafiken i Västra Götaland har nyligen efter ökad smittspridning beslutat att munskydd alltid ska bäras i kollektivtrafiken. Även om vi inte har sett en lika kraftig utveckling av smittan i Kalmar län, anser jag att vi behöver göra vad vi kan för att inte hamna där heller. Då är rekommendation om munskydd på bussar och tåg alla tider på dygnet rimligt, säger Anders Andersson, vice ordförande i kollektivtrafiknämnden. 

”Slipper oklarhet”

En rekommendation om att bära munskydd i kollektivtrafik oavsett tid skulle också vara tydligare gentemot medborgarna, betonar han.

– Efterlevnaden av de nu gällande rekommendationerna har inte varit hundraprocentig. Genom att rekommendera munskydd på alla tider slipper vi oklarhet om vad som gäller. Det finns en stor oro omkring att resa kollektivt i dessa tider, och vi måste göra allt vi kan för att bromsa smittan, säger Anders Andersson. 

Nämnden tog ett beslut om att ge trafikdirektören i uppdrag att förbereda åtgärder inför en eventuell tredje våg.

ARKIVFOTO

FREEPIK