Anders Andersson (KD): ”Jag hoppas att att länsunionens företrädare har hunnit tänka om”

Anders Andersson (KD): ”Jag hoppas att att länsunionens företrädare har hunnit tänka om”

2021-03-16 0 av Peter A Rosén

LÄNET

”Färdtjänsten ska inte stanna vid kommungränsen – därför driver vi krav på länsfärdtjänst”, skriver Kristdemokraterna i ett pressmeddelande.

– Hur kollektivtrafiken i länet ska utvecklas under 2020-talet finns nu på den politiska dagordningen. Inför beslut på onsdag i regionstyrelsen om trafikförsörjningsprogram fram till 2029 har Kristdemokraterna och Moderaterna tagit fram ett antal gemensamma ändringsförslag. Ett av dessa innehåller krav på att personer med färdtjänst ska kunna åka i hela länet, säger Anders Andersson (KD) oppositionsråd och vice ordförande i kollektivtrafiknämnden. 

”När kollektivtrafiknämnden behandlade ärendet för en månad sedan blev voteringssiffrorna 4 mot 2 och en avstod. Det var Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna som röstade mot yrkandet om länsfärdtjänst. KD och M röstade för det gemensamma förslaget och SD-ledamoten avstod i voteringen”, skriver Kristdemokraterna.

”Vill se högre ambitioner”

– I morgon onsdag kommer ärendet upp i regionstyrelsen och jag hoppas att länsunionens företrädare har hunnit tänka om och ser behovet av en länsfärdtjänst, för att kunna skapa bättre möjligheter till resor i länet, för personer med funktionsnedsättning, säger Anders Andersson.

– Motivet till vårt yrkande är att Kristdemokraterna och Moderaterna vill se högre ambitioner för färdtjänsten. Detta saknas i liggande majoritetsförslag. De som behöver färdtjänst ska inte vara begränsade till att bara kunna åka i sin egen kommun. Införande av länsfärdtjänst är en önskan som funktionshinderrörelsen i länet har lyft fram i sitt remissyttrande över trafikförsörjningsprogrammet, säger Anders Anderson.

ARKIVFOTO

PIERRE STJERNFELDT