Anders Johansson (C): ”Korsningen är farlig”

Anders Johansson (C): ”Korsningen är farlig”

2021-04-27 0 av Mönsterås-Nytt

ÅLEM

Tidigare på tisdagen berättade vi att Trafikverket har tagit ett beslut om att bygga om det olycksdrabbade Ålemkrysset.

– Det här är inte den trafiklösning som kommunen slagits för i många år, säger Anders Johansson (C), kommunalråd i Mönsterås kommun.

– Min bestämda uppfattning är att en planskild korsning hade varit en betydligt bättre, trafiksäkrare och mer långsiktig lösning. Efter många års hårda diskussioner med Trafikverket så vet vi att en sådan lösning ligger flera tiotals år fram i tiden och under en så lång period kommer med säkerhet olyckor att inträffa. Korsningen är farlig! Därför accepterar vi den här lösningen tills vidare. Kommunen har förbättrat det ursprungliga förslaget genom att bidra till att en gång- och cykeltunnel byggs. Vi bekostade även en utredning om biltunnel men det visade sig tekniskt omöjligt att uppnå Trafikverkets vägstandard på en sådan, säger Anders Johansson.

ARKIVFOTO: PETER A ROSÉN