Anders Johansson: ”Inget som gör mig orolig”

Anders Johansson: ”Inget som gör mig orolig”

2021-06-07 0 av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

Det bor omkring 12 600 personer i Mönsterås kommun år 2040, enligt en ny befolkningsframskrivning från SCB, som vår tidning skrev om tidigare i dag.

– Jag kan förstå att man gör en sådan prognos – men jag delar inte alls den framtidsuppfattningen. Jag tror att vi, som har god lokalkännedom, kan göra minst lika goda bedömningar som dem som sitter i Stockholm, säger kommunalrådet Anders Johansson (C).

– Men det här är naturligtvis en av de utmaningar som vi har i kommunen. Vi måste, hela tiden, jobba aktivt för att öka vårt invånarantal. Och det här är en situation som vi har haft under många år. Som liten kommun får man inget gratis, tillägger han.

Mönsterås kommun sliter hårt inom området, betonar kommunalrådet.

”Vi har oerhört goda möjligheter – under förutsättning att vi tar vara på kommunens fördelar och förutsättningar. Med ett aktivt arbete, så ska vi se till att vi får en helt annan utveckling än vad SCB-prognosen visar”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Vi har oerhört goda möjligheter – under förutsättning att vi tar vara på kommunens fördelar och förutsättningar. Med ett aktivt arbete, så ska vi se till att vi får en helt annan utveckling än vad SCB-prognosen visar.

– Det är väldigt viktigt att vi jobbar med kommunens attraktivitet – och att vi tillhandahåller attraktiva bostäder och bostadsområden. Vi ska också ha ett välfungerande och stabilt näringsliv, som erbjuder en bra arbetsmarknad.

Mönsterås kommun ska också vara en kommun som är trivsam att bo i – och skolan och omsorgen ska vara bra, betonar Anders Johansson.

”Roligare att bo i Mönsterås”

– Föreningslivet är också betydelsefullt. Vi vet att vi är i en situation där vi måste visa att det är roligare att bo i Mönsterås än att bo på något annat ställe.

”Många föredrar att bo i Mönsterås kommun”

– Ett bevis för det är ju de pendlingsmönster som finns. Vi har ett pendlingsöverskott mot Kalmar och Oskarshamn, framför allt. Pendlingsnettot är rätt stort. Många föredrar att bo i Mönsterås kommun.

– Jag tror att kommunen har goda förutsättningar. Vi har aktiva och attraktiva orter – det är en fördel. Och ett växande Kalmar ger oss goda förutsättningar att pendla åt det hållet. Sedan jobbar vi med vårt eget näringsliv.

Regionens folkmängdsprognos är ljusare än SCB-prognosen. Staten är liter mer pessimistisk…

– Ja, i en sådan här prognos tar man inte hänsyn till det aktiva arbetet som bedrivs. Det här är en ganska död prognos. Det här visar på utmaningen i arbetet – men det är absolut ingen uppförsbacke som vi inte klarar att ta oss upp för.

SCB har väl egentligen bara gjort en framskrivning med avstamp i hur det ser ut i dagsläget. Ni kan påverka detta åt ett helt annat håll via politiska beslut…

– Ja, och med en stark drivkraft i kommunen. Politiska beslut är en sak i det hela – men det handlar också om att det finns en optimism i orterna.

”Fluktuationerna i befolkningen ställer till det för oss”

– Vi har ett år bakom oss med en negativ befolkningsutveckling – och kanske har vi ytterligare ett sådant år framför oss. Ett måttligt sådant. Det kan jag tänka mig – men det är en naturlig följd av den starka befolkningstillväxten som vi hade dessförinnan, då vi hade en stark inflyttning från utlandet.

– Att en del av dem flyttar vidare, det är logiskt och rimligt. De hamnade i Mönsterås kommun – men det var inte deras slutmål från början. Fluktuationerna i befolkningen ställer till det för oss – men det är inget som gör mig orolig på lång sikt.

Hittills i år har ni väl bara ett minus på tre personer?

– Ja, under första kvartalet. Men vi brukar ha en viss utflyttning under augusti och september, då högskolorna börjar. Vi ser ändå en inbromsning när det gäller invånartappet, säger Anders Johansson.

Foto: Peter A Rosén