Anders Johansson skrev till och med in katten i Centerpartiet

Anders Johansson skrev till och med in katten i Centerpartiet

2021-04-02 0 av Peter A Rosén

TIMMERNABBEN

– Målsättningen för mig som kommunpolitiker är glasklar. Medborgarna i Mönsterås kommun ska vara lite gladare, lite friskare och lite lyckligare än alla andra människor på jorden. Då har det gått bra, säger kommunalrådet Anders Johansson (C).

Anders Johansson (C).

”Jag fick min första katt när jag var 6 år eller något sådant. Jag visste inte vad katten skulle heta – men det första jag gjorde var att skriva in honom i Centerpartiet. Nu när jag har 2 000 grisar, så har Mönsteråscentern slagit medlemsrekord”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

I samband med ett företagsbesök på Nabbens Rökeri & Fisk i Timmernabben på dymmelonsdagen passar vår tidning på att göra en rejäl påskintervju med kommunstyrelsens ordförande i Mönsterås kommun.

Det är ett långt, trevligt och roligt samtal.

Anekdoten om hur självklart det var för Anders Johansson att bli centerpartist är obetalbar.

Han berättar att han är uppvuxen i en centerfamilj i Mönsterås – fadern var kommunpolitiker under många år.

– Jag fick min första katt när jag var 6 år eller något sådant. Jag visste inte vad katten skulle heta – men det första jag gjorde var att skriva in honom i Centerpartiet. Nu när jag har 2 000 grisar, så har Mönsteråscentern slagit medlemsrekord, säger Anders Johansson och skrattar.

– Om vi ska vara lite mer allvarliga, så kan man säga att jag var mer allmänborgerlig under ungdomstiden. Jag har alltid varit väldigt samhälls- och miljöintresserad. Jag gillar decentraliseringstanken hos Centerpartiet. Jag tror väldigt mycket på att så många beslut som möjligt ska fattas så nära människan som möjligt. Helst vid det egna köksbordet.

– Jag tror väldigt mycket på småföretagande. Inom näringslivsarbetet blir jag alltid väldigt misstänksam när det kommer för många idéer uppifrån, från statligt håll. Den typen av åtgärder kostar mycket pengar – och jag är inte säker på att det alltid ger effekt.

Anders Johansson fortsätter:

– Det som, däremot, ger effekt är när vi hittar personer som är beredda att driva sin idé. Man kan få en fantastisk utväxling på våra samhällsmedel om man går in och stöttar dem. Det är ofta jobbigt att komma i gång – så där kan man göra väldigt mycket.

Kombinationen företagare och Mönsterås kommun är bevisligen optimal. Kommunen är känd för sitt goda näringslivsklimat.

Handlar det om Mönsteråsandan?

– Ja, vi brukar säga så. Gnosjöandan är patenterad – men vi brukar säga att vi har det ännu bättre, för vi har Mönsteråsandan.

– Samarbetet i kommunen handlar dels om kommunen och politiken – men det är framför allt företagen som har byggt upp Mönsteråsandan. Och det har de gjort genom att samarbeta med varandra.

– Man kan, exempelvis, se det väldigt tydligt på Elmia Subcontractor – underleverantörsmässan i Jönköping. Där står alla Mönsteråsföretag i samma monter.

Kommunen är känd för sitt samtalsklimat även inom politiken. Partierna samarbetar i merparten av frågorna.

– Vi är inte alltid överens – men vi är rätt duktiga på att undvika personangrepp. Vi diskuterar sakfrågorna, säger Anders Johansson.

– En bra idé är en bra idé – det är oerhört viktigt, tycker jag. Oavsett varifrån den kommer. Vi måste hjälpas åt. Det är betydelsefullt – framför allt i en mindre kommun.

Det finns inga prestigebekymmer med att exempelvis göra tummen upp för ett socialdemokratiskt, eller ett sverigedemokratiskt, förslag, betonar kommunalrådet.

– I vissa kommuner är det ju som så att man alltid avslår oppositionens motioner – av tradition och ohejdad vana. Vi försöker undvika det. Det betyder dock inte att vi bifaller alla – för vi tycker inte att alla motioner är bra. Men är det bra, då har vi inga problem med det. Vi har även ett bra samarbete mellan politiken och tjänstemannasidan.

Ni tittar på det som är bra för Mönsterås kommun?

– Ja, absolut – jag tycker inte att vi har råd med något annat.

Socialdemokraterna hade styrt Mönsterås kommun under många år – men så hände det något i valet 1985 – och Centerpartiet har varit det stora, bärande partiet sedan dess. Vad är din bild av det som hände då, för 36 år sedan? Och varför har Centern varit så framgångsrik?

– Det var långt före min tid. Jag var inte så gammal då (15 år). Men min bild är att det blev ganska mycket centralstyrning – man blev lite fat and lazy och kanske var det lite pampbetonat. Man får inte sluta lyssna på medborgarna bara för att man har suttit och styrt under en längre tid. Det är det absolut viktigaste.

– Man får aldrig låsa in sig på rummet. Det jobbigaste med den här pandemin är att jag inte kan vara ute och prata med människor. Jag är så oerhört beroende av det samtalet som man har öga mot öga i olika sammanhang – företagsbesök, besök på olika orter och så vidare. Det har blivit lidande under det senaste året.

– Vi har försökt att genomföra många digitala företagsbesök – men då blir det samtal med företagsledningen. Det är också jättebra, men det är oerhört värdefullt att få komma ut och gå i produktionen och prata med resten av dem som jobbar i företaget. Jag tycker att det är roligt – jag saknar det och jag tycker att det är oerhört viktigt för vårt arbetssätt.

Det är framgångsnyckeln?

– Ja, jag tror att det är en av nycklarna.

– Det finns alltid folk som är för och emot saker, men ska man på något sätt känna av vad folkviljan är, så måste man prata med många.

Vilken fråga är viktigast för Centerpartiet i Mönsterås kommun?

– Den kortsiktiga utmaningen är befolkningsutvecklingen – och följderna av den.

– Vi är en kommun som har vuxit mycket i folkmängd. Det var en stor utmaning för oss. Nu måste vi anpassa våra verksamheter till ett invånarantal som sjunker. I många fall minskar inte behoven inom skolan och äldreomsorgen i samma takt som folkmängden.

Ni behöver en något mindre kostym?

– Ja.

Om man vänder på det – hur ska ni få fler att flytta hit?

– Jo, det är därför jag säger att det här förhoppningsvis är kortsiktigt. Många av dem som hamnade i Mönsterås kommun under de senaste åren kom från utlandet och hade kanske inte tänkt att de skulle bo här.

– Många väljer att flytta vidare. Det är den stora flyttrörelsen som vi ser just nu. En vidareflyttning. Men jag känner mig inte jätteorolig när jag tittar på det underliggande flyttmönstret. Husen i kommunen stiger i värde.

– Det är attraktivt att bo här. Vi har en nybyggnation. Det byggs både hyresbostäder och enfamiljshus. Vi har en efterfrågan där. Det är oerhört viktigt för oss att vi jobbar med attraktionskraften i kommunen. Det är också viktigt att vi tittar på följden av pandemin.

Anders Johansson fortsätter:

– Det förändrade livsmönstret skapar möjligheter. Nu har många lärt sig att distansarbeta – det har sina fördelar och det har sina nackdelar. Men det innebär också att människor som kanske har ett jobb som gör att de kan sitta och jobba var som helst i världen, får en möjlighet att jobba från orter som Timmernabben, Pataholm, Mönsterås eller Fliseryd, exempelvis.

– Då är det viktigt att vi har ett samhälle som är attraktivt för den som kan arbeta från vilken plats som helst. Det kommer att vara en ny kategori med människor. Där måste vi tänka till.

– Den som vill jobba på distans har kanske små barn hemma eller en familjesituation som gör att det är svårt att jobba hemifrån. Här gäller det att titta på möjligheter. Innan har vi pratat om kontorshotell, men vi ska kanske kalla dem för distansarbetsplatser. Vi måste titta på att försöka lösa sådant. Så att det finns tillgång till detta på flera olika ställen i kommunen, helst i varje ort.

Sedan gäller det att ha attraktiva bostäder, understryker kommunalrådet.

– Vi är en kommun med möjligheter till väldigt många vackra bostäder. Det är något som vi måste ta vara på. De lättnader som kommer i strandskyddslagstiftningen är jag väldigt positiv till.

– Vi har oerhört mycket kust – och vi har vackra åar. Mönsterås kommun är ju uppbyggt runt vatten på något sätt. Vi har kustsamhällena Mönsterås och Timmernabben, vi har Fliseryd vid Emån och Blomstermåla och Ålem vid Alsterån. Vattnet förenar orterna i kommunen.

– Och människor bor gärna i närheten av vatten. Vi har dessutom ett fördelaktigt läge mellan Kalmar och Oskarshamn. Det är två bra arbetsmarknadsregioner.

Ja, det är nära till allt…

– Ja, vår kommun tillhör två arbetsmarknadsregioner – både Kalmar- och Oskarshamnsregionen.

Oppositionsrådet Robert Rapakko (S) tycker att kommunen ska slå mynt av det lite mer. Hur ser du på det?

– Jag tror absolut att vi ska slå mynt av det så mycket som möjligt. Jag tycker att vi gör det – men vi kan göra det i ännu större utsträckning.

– Vi ska försöka göra något extraprojekt. Det är fler som pendlar från Mönsterås kommun jämfört med hur många som pendlar in. Slutsatsen är att Mönsterås kommun är en bra kommun att bo i.

– Man väljer att bo i Mönsterås kommun, trots att man jobbar i Kalmar eller Oskarshamn. Vi har framför allt invånare som pendlar in till Oskarshamn.

Har du någon favoritplats i Mönsterås kommun?

– Jag är svag för kusten och skärgården, som betyder oerhört mycket för mig. Jag är född i anslutning till vattnet och har haft egen båt ända sedan jag tog simborgarmärket.

– Vi bor så att jag ser Mönsteråsviken från balkongen.

Centerpartiet samarbetar med Socialdemokraterna – både på riks- och regionnivå. Kan det bli aktuellt med ett samarbete även på lokal nivå, i Mönsterås kommun?

– Jag är en alliansvän. Jag tycker att vi har ett framgångsrikt koncept här i vår kommun. Sedan tycker jag att vi har en jättebra dialog även med Socialdemokraterna.

– Jag är väldigt ödmjuk inför den politiska spelplanen som vi har i dag. Vi måste anpassa oss och hitta vägar och lösningar som gör att vi faktiskt kan styra kommuner, regioner och stat.

– I hela Sverige ser vi att partier tvingas kompromissa – för att hitta lösningar som man tror att man kan acceptera. De flesta letar efter någonting som man egentligen inte vill, men som man kan leva med. Valresultatet styr det. Vi har en alliansmajoritet i dag – och jag hoppas att vi har det även efter nästa val. Men vi har ett bra samarbete med övriga partier också.

Blomstermåla är kanske det största bekymret i Mönsterås kommun i dagsläget – med en hel del brottslighet. Hur ser du på det problemet?

– Vi är ändå ganska lyckligt lottade i Mönsterås kommun. Alla våra tätorter har väldigt fina utvecklingsmöjligheter. Det är fina orter.

– För Blomstermålas del så finns det en problembild i dag – absolut. Jag är utan tvekan orolig för hur Salthäll-området kommer att utvecklas. Det bekymrar mig. Jag hoppas naturligtvis att fastighetsägaren går in och rustar upp fastigheterna så att det blir ett fint och attraktivt bostadsområde. Men annars tycker jag att även Blomstermåla är en ort med väldigt bärkraftiga och innovativa företag, som har spännande idéer.

– På några års sikt hoppas jag dessutom att vi ska få till det här med pendeltåg längs Stångådalsbanan. Jag har gott hopp om det. Jag tror att vi kommer att lösa det. Då är Blomstermåla en ort som ligger oerhört bra till, med bra kommunikationer in till Kalmar. Det är väldigt positivt – både för företagen som finns där och för människorna som bor där.

Mönsterås är en kommun med flera tätorter och det är viktigt att alla utvecklas, poängterar Anders Johansson.

– När det gäller brottslighet, så är Blomstermåla utan tvekan ganska utsatt. Men jag är oerhört nöjd med att vi har fått till polisstationen i Mönsterås. Det handlar om drygt tio poliser som utgår härifrån.

– På ett sätt blir man väldigt bekymrad över att polisen tar folk – men samtidigt visar det också att polisen faktiskt gör sitt jobb i dag. Jag var oerhört kritisk för tre år sedan, ungefär, när det gällde polisens arbete i vår kommun. Vi var nere på en polis, i princip. Man övergav landsortskommunerna i Sverige. På många håll är bemanningen fortfarande undermålig. Men i vår kommun, och kanske även i Högsby som ingår i samma område, så har vi fått en helt annan bemanning.

– Jag skulle dock vilja se att vi hade en öppen polisstation också, så att man kan gå och uträtta sina polisärenden. Samtidigt har jag förståelse för prioriteringen som man gör, utifrån antalet poliser som man har tillgång till. Det är bättre att poliserna är ute i stället för att de ska sitta inne.

Det finns en intressant matematik i frågan, konstaterar Anders Johansson.

– Vi har 20 000 poliser i Sverige. Och landet har tio miljoner invånare. I Mönsterås kommun har vi uppemot 13 500 invånare. Då innebär det att skattebetalarna i vår kommun avlönar 27 poliser. Jag har full förståelse för att en del av dem måste jobba på riksnivå – och att en del ska arbeta på regional nivå. Men vi borde ha en rejäl andel av de där 27 poliserna här lokalt.

Kommunens resultat, för 2020, landade på 17,1 plusmiljoner. Hur ser du på det?

– I grunden har vi en stabil ekonomi. Vi är inte högt belånade. Men vi har bekymmer med våra kostnader, vårt resultat. Nu fick vi ihop det på ett väldigt bra sätt under 2020. Jag är oerhört nöjd med det.

– Men vi ser att vi har utmaningar framåt – och det jobbar vi med. Vi har en kostym som är lite för stor. Framför allt nu när invånarantalet sjunker. Vi har en stabil grund att stå på, men det handlar om att få ner kostnadsnivån om vi ska kunna ha en stabil grund även i fortsättningen.

Nu är det framför allt socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som behöver spara…

– Ja, av olika anledningar. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare hållit sin budget, men drog på sig en kostnadsnivå som var för hög förra året och lite för hög året innan. Socialnämnden, däremot, har haft ett mer långvarigt problem. Nu känner jag mig dock väldigt trygg med sättet som de jobbar på. Man kommer att beta ned det här på ett bra sätt.

– Man har ändrat sitt arbetssätt. Politik är ett lagarbete – och jag är väldigt nöjd med laget som vi har nu. Jag känner mig ganska säker på att vi kommer att se en klar förbättring inom båda nämnderna.

Hur kännbara kommer besparingarna att vara?

– Inom socialnämnden har vi klarat det på ett väldigt bra sätt så här långt – utan att det har resulterat i några direkta försämringar. Inom skolan har vi legat på en hög personaltäthet, som vi inte riktigt klarar av att hålla.

– Men självklart är det som så att alla besparingar ska drabba medborgarna så lite som möjligt.

Kommunen fick lite kritik från revisorerna när det gäller barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden…

– Ja, det var en mindre anmärkning i år jämfört med förra året. Jag tycker att vi tog till oss av kritiken förra året, och i år konstaterade revisorerna, i sitt utlåtande, att rutinerna för hur vi jobbar med dokumentationen av våra uppföljningar har förbättrats. Det är egentligen formalia som man har synpunkter på.

Kommunen har också haft en sjukskrivningsproblematik. Hur ser du på den?

– Ja, det är framför allt inom den sociala sidan. Dels jobbar många hårt där. Och vi hade ett sjukskrivningsproblem redan innan pandemin. Vi måste hitta vägar fram för att man inte ska känna tidspressen på sig på det sättet som man gör nu.

– Vi måste hitta rutiner som fungerar bättre där. Sedan är det naturligtvis så att ingen har missat att vi har en pandemi, så siffrorna från 2020 kan man inte utläsa någonting ur. Men vi hade ett problem innan pandemin, och vi jobbar väldigt mycket med det.

– Vi har exempelvis tagit ett personalpolitiskt program, där vi fastställer hur vi ska jobba med det här. Vi har satsat på vår personalavdelning, för att kunna ge ett bättre stöd när man ser att det är personer som behöver hjälp. Vi har jobbat väldigt mycket på det området. Jag hoppas att vi har vänt trenden, för många har jobbat mycket med det.

Socialdemokraternas förslag när det gäller norra hamndelen i Mönsterås, om att bygga hyreslägenheter – kan det vara något?

– Inte med ett ägardirektiv till Mönsterås Bostäder. Det tycker inte jag. Jag är mycket tveksam till ett ägardirektiv. Det som vi har med i ägardirektivet i dag, det är att bostadsbolaget ska verka för att bygga bostäder i alla orter. Som det ser ut nu i Mönsterås, så kan nog marknaden sköta sig själv.

– Sedan får Mönsterås Bostäder gärna vara med där. Men jag tror inte att man behöver ett ägardirektiv för det. Då är det viktigare att vi styr företaget att bygga i de mindre orterna. De har nyligen byggt i Ålem och de tittar på att bygga i Timmernabben. Sådant måste vi styra med ägardirektiv – annars byggs det bara i Mönsterås.

– Det finns efterfrågan även i Blomstermåla och Fliseryd. Men där är det inte lika kommersiellt gångbart.

Någon annan fråga som är viktig, sett ur ett centerpartistiskt perspektiv?

– Ja, omställningen till ett hållbart samhälle är oerhört viktigt. Omställningen till fossilfri energi.

Sammanfattningsvis verkar du vara optimistisk när du blickar framåt…

– Ja, jag tror på Mönsterås kommun. Och jag tror på samtliga samhällen i kommunen. Alla har goda utvecklingsmöjligheter. Det känns väldigt bra.

– Befolkningstillväxt är inget självändamål – det är ingen slutlig målsättning. Däremot är det lättare för en kommun att bedriva verksamhet och finansiera den om folkmängden växer lagom mycket.

PERSONLIGT / ANDERS JOHANSSON

Född: 1970.

Bor i: Mönsterås.

Har även bott i: Uppsala, under studietiden (”är utbildad teknikagronom”). Har även bott i Kalmar under en kortare period i ungdomen.

Familj: Fru och två vuxna grabbar.Hund och katt.

Gör: Är kommunalråd i Mönsterås kommun.

Har jobbat som: Hade början på en forskningskarriär i Uppsala. ”Jag trivdes rätt bra i den akademiska världen. Men sedan fick min dåvarande sambo – min nuvarande fru – jobb i Kalmar. Och då sökte även jag jobb här nere. Så jag jobbade som byggnads- och investeringsrådgivare på lantbrukssidan. Jag ritade och projekterade stallbyggnader.”

Har en hel del erfarenhet av bolagsstyrelser. Har suttit i det som då var Lantbrukskooperationen, KLS Slakteri, i Kalmar. ”Där fick jag en stor del av min utbildning, när det gäller att styra och leda. Har suttit i styrelsen för intressebolag och dotterbolag. Även när jag var lantbrukare.”

Tidigare uppdrag inom politiken: Blev aktiv inom Centerpartiet i Mönsterås kommun runt millennieskiftet. Det började med en ersättarplats i barn- och utbildningsnämnden och en plats som styrelseledamot i Mönsterås Bostäder.