”Att vara född för tidigt medför en ökad risk för sjuklighet och död”

”Att vara född för tidigt medför en ökad risk för sjuklighet och död”

2021-05-06 0 av Mönsterås-Nytt

LÄNET

”Att vara född för tidigt medför en ökad risk för sjuklighet och död”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Maria Svenvik, överläkare vid kvinnokliniken på Länssjukhuset i Kalmar och doktorand vid Linköpings universitet, disputerar den 7 maj om riskfaktorer och tillförlitliga metoder för att kunna förutse så kallad förtidsbörd.”

”För att kunna förebygga att barn föds för tidigt behövs mer kunskap om riskfaktorer och tillförlitliga metoder. Detta för att bättre kunna förutse vem som riskerar att föda för tidigt.”

Riskfaktorer

– Vi fann att några av riskfaktorerna var tvillinggraviditet, havandeskapsförgiftning, rökning samt om man var förstföderska. Hos kvinnor med för tidigt värkarbete födde dock endast en fjärdedel av kvinnorna före 34:e graviditetsveckan. Eftersom immunsystemet har en viktig roll under graviditet är det tänkbart att olika faktorer inom immunsystemet skulle kunna förutspå förtidsbörd.

”I sin forskning undersökte Maria Svenvik en stor mängd immunologiska signalämnen. Hon fann att en kombination av flera proteiner kunde visa vilka kvinnor som skulle föda före 34 veckor.”

Fler studier krävs

– Vi undersökte också nivåer av så kallade immunologiska signalproteiner i blodprover. Proverna togs i tidig graviditet. Även här fann vi att kombinationer av proteiner med relativt god träffsäkerhet kunde förutspå förlossning före 34:e graviditetsveckan.

Att kunna förutspå förtidsbörd ger möjlighet till förebyggande behandling. Innan resultaten kan komma till klinisk användning krävs fler studier.

FOTO: REGION KALMAR LÄN