BK Tech AB i Blomstermåla tecknar nytt avtal med Wermlands Mejeri

BK Tech AB i Blomstermåla tecknar nytt avtal med Wermlands Mejeri

2021-03-09 0 av Mönsterås-Nytt

BLOMSTERMÅLA

”Wermlands Mejeri har tecknat avtal med BK Tech för energikonvertering från nuvarande användning av fossil eldningsolja till att i stället använda bioenergi i form av träpellets vid sitt mejeri i Värmlands Nysäter”, skriver BK Tech Energy AB i Blomstermåla i ett pressmeddelande på tisdagen.

”Energiförbrukningen blir då helt fossilfri, förnybar och hållbar, vilket är en viktig del i klimatarbetet på Wermlands Mejeri. Bioenergin kommer att levereras via en ny mobil ångpanna på 700 kW. Ångpannan installeras i en nyuppförd byggnad som ansluts till befintligt produktionssystem. Leverans beräknas till hösten 2021. Bioenergi i form av träpellets är en fossilfri, förnybar och hållbar energikälla där man använder restprodukter, i form av spån, från träindustrin i harmoni med naturen och inte på dess bekostnad. Det är så vi tillsammans med våra kunder bygger framtiden med god energi”, skriver BK Tech Energy.

”Viktigt”

– Avtalet med Wermlands Mejeri är viktigt för BK Tech och har kommit till som en konsekvens från tidigare leverans av ett liknande system till Falköping Mejeri. BK Tech har under den senaste tiden utvecklat teknik där träpellets , det vill säga bioenergi , kan användas även för de mycket snabba energiprocesser som krävs av bland annat mejerier. Vi har haft en strategi det senaste året att fokusera på den del av industrin som går bäst under rådande pandemi . Livsmedelsbranschen är en bransch som har klarat sig mycket bra men de kräver som sagt energiteknik som är snabb. Affären med Wermlands Mejeri är ett bevis på att vi har gjort kloka val och kan se en ljus framtid, även under rådande pandemi”, säger Jimmy Rylander, CEO BK Tech Group AB

GRAFIK

WERMLANDS MEJERI