Covid-19: Förskola i Ålem stängs

Covid-19: Förskola i Ålem stängs

2021-03-28 0 av Peter A Rosén

ÅLEM

Förskolan Loket i Ålem stänger under den kommande veckan, på grund av ett mycket ansträngt
personalläge och ett par fall av konstaterad covid-19-smitta bland förskolans personal.

Stängningen gäller från och med den 29 mars till och med den 1 april. Beslutet om stängning är en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning och har fattats i samråd med Region Kalmar läns smittskyddsenhet. I nuläget finns två bekräftade fall bland personal, men fler är frånvarande med symtom”, skriver Mönsterås kommun i ett pressmeddelande på söndagen.

”Förskolan Loket kommer att vara öppen för barn vars båda vårdnadshavare jobbar inom
samhällsviktig verksamhet och inte har möjlighet att vara hemma. Vårdnadshavare får mer information via förskolan.”

FOTO

PETER A ROSÉN