Därför säger markägare och boende nej till en nationalpark vid Hornsö

Därför säger markägare och boende nej till en nationalpark vid Hornsö

2021-03-25 0 av Peter A Rosén

HORNSÖ

”Nej till nationalpark vid Hornsö”.

Det är rubriken på ett brev som berörda markägare och boende i den aktuella bygden har skrivit till kommunstyrelsepolitikerna i kommunerna Högsby, Mönsterås och Nybro.

De har skrivit brevet med anledning av Skogsutredningens förslag om att göra om fyra av Sveaskogs ekoparker till nationalparker – och Hornsö ekopark finns bland dem.

”Kommunerna har fått möjlighet att lämna remissyttrande före 30 april till regeringen och då tycker vi att det är viktigt att vi lokala intressenter får göra vår röst hörd”, skriver de.

”Kommer att drabba oss”

”Vi säger nej till att göra nationalpark av Hornsö – helt enkelt för att det kommer att drabba oss och bygden negativt. Vi menar att man ersätter en fungerande ekopark, som tillkommit för att gynna både naturmiljön, friluftsliv och människorna i området, med en skyddsform som direkt ger stora inskränkningar i vår vardag.”

Markägarna och de boende i fråga fortsätter:

”Det blir restriktioner både för oss och Sveaskog. Privata markägare med skog mellan sjön Allgunnen och ekoparken riskerar att bli av med skogen för att man vill ha en viss arrondering. Det framgår av utredningens förslag.”

”Ett lyft för bygden”

”Ekoparken har på många sätt varit ett lyft för bygden – fler har sökt sig hit för att vandra och besöka naturområden. Vi tycker att Sveaskog har gjort ett bra jobb med att utveckla Hornsö, inte bara för miljön utan också för historien bakom Hornsö.”

”Om det blir nationalpark så slutar man sköta skogen, ofta lämnas saker för fri utveckling och risken för andra skador blir ofta resultatet. Att sköta skogen och se till att den växer och inte blir ogenomtränglig är viktigt för att människor ska tycka om att vandra i den. Vi har sett hur staten sköter sina naturreservat – skog förstörs genom angrepp av granbarkborrar och annat. Ofta drabbar det privata markägare i närheten.”

”Vi säger inte nej till turism och att fler får möjlighet att besöka Hornsö, tvärtom. Finns det folk som vill satsa på turism och på att ordna med aktiviteter, kan man göra det genom avtal med Sveaskog och oss andra markägare i bygden. Men en nationalpark riskerar istället att någon annan än vi själva beslutar om saker som vi inte önskar ha i bygden. Vi säger nej till nationalpark och vill att kommunen istället fortsätter att utveckla ekoparken tillsammans med oss som bor här, med Sveaskog och andra som kan både skog och turism”, skriver de.

FOTO

PETER A ROSÉN