De vill försäkra sig om att Mönsterås får en ny rehabbassäng

De vill försäkra sig om att Mönsterås får en ny rehabbassäng

2021-04-12 0 av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

Madeleine Rosenqvist (KD) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) vill försäkra sig om att en ny rehabbassäng finns med i planeringen när en ny hälsocentral byggs i Mönsterås framöver.

Duon skriver om detta i en interpellation till Yvonne Hagberg (S). Regionfullmäktige sammanträder på torsdag.

”Bassängen är viktig för många”

MADELEINE ROSENQVIST (KD)

– Bassängen är viktig för många, betonar Madeleine Rosenqvist.

I dagsläget finns det en gammal rehabbassäng i Mönsterås.

”Hur stort anser du att värdet av tillgång till rehabbassäng i anslutning till hälsocentralens nya lokaler i Mönsterås skulle vara?”, skriver Madeleine Rosenqvist och Chatrine Pålsson Ahlgren i interpellationen.

”Anser du mot bakgrund av denna bedömning att det är prioriterat att det byggs en ny rehabbassäng i anslutning till lokalerna i Mönsterås?”, undrar de.

”Vi välkomnar detta”

Länsunionen – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna – bedömer att en ny hälsocentral i Mönsterås kan stå färdig vid årsskiftet 2024–2025.

”Vi välkomnar detta – inte minst mot bakgrund av att frågan om en ny hälsocentral i Mönsterås har diskuterats under väldigt lång tid. Det är positivt att regionen äntligen närmar sig mål”, skriver Madeleine Rosenqvist och Chatrine Pålsson Ahlgren.

”Däremot saknar vi fortfarande besked gällande rehab, som kommer att ges nya lokaler i anslutning till hälsocentralen.”

”Vore rimligt”

”Kommer dessa lokaler att innefatta en ny rehabiliteringsbassäng? Mot bakgrund av att den nya centralen sätts i samband med utvecklingen mot nära vård tycker vi att det vore rimligt att invånarna i Mönsterås med omnejd framgent ska ha tillgång till rehabbassäng. Vi är medvetna om att det finns en process med programarbete för den nya hälsocentralen. Samtidigt anser vi, liksom regionrevisorerna lyfte fram i en granskning nyligen, att det behövs ökad transparens i investeringsbeslut. Det är inte tillfredsställande att ett färdigt paket läggs på politikens bord, utan folkvalda behöver tidigt ge besked om vad de prioriterar och varför. På så vis får också medborgarna en chans att bilda sig en uppfattning om de vägval som görs vid investeringar”, skriver de i interpellationen.

FOTO

PRIVAT