”Det blir bättre – men inte så bra som Ålemsborna förtjänar”

”Det blir bättre – men inte så bra som Ålemsborna förtjänar”

2021-04-27 0 av Peter A Rosén

ÅLEM

Tidigare på tisdagen berättade vi att Trafikverket har tagit ett beslut om att bygga om det olycksdrabbade Ålemkrysset.

– Det blir lite bättre – men inte så bra som Ålemsborna förtjänar, säger Robert Rapakko (S), oppositionsråd i Mönsterås kommun.

– Södra Ålemkrysset är problematiskt. Under alla mina år i kommunen har vi drivit på och förhandlat för en planskild korsning. Men efter ständiga nederlag i de förhandlingarna och diskussionerna kom en skiss på bordet som innebär förskjutna vägkorsningar och en säker passage för en gång- och cykelväg. Då hade vi som parti ett vägval. Att fortsätta med fruktlösa kampanjer och leva med dagens trafikfarliga korsning i minst en planperiod till – eller göra en åtgärd som förbättrar trafiksituationen marginellt för bilister, men framför allt för oskyddade trafikanter. Vi valde att göra det senare, säger han.