En man frias från misstanke om att ha klottrat på skolan i Timmernabben

En man frias från misstanke om att ha klottrat på skolan i Timmernabben

2021-02-11 0 av Peter A Rosén
TIMMERNABBEN

En man i 20-årsåldern, med adress i Mönsterås kommun, frias från ett skadegörelseåtal.

Och Mönsterås kommuns skadeståndsyrkande avslås.

Det var i början av november 2019 som någon hade sprayat ord på väggar på Tillingeskolan i Timmernabben.

Skador för 18 000 kronor

Detta orsakade skador för drygt 18 000 kronor och kommunen ville ha ett skadestånd på beloppet ifråga.

”Ingen brottslig gärning har ansetts bevisad”, skriver tingsrätten i domen, och slår därmed fast att skadeståndsyrkandet ska avslås.

Den frikände mannen har sagt att han inte vet varför han blev utpekad som den som klottrade.

Han har sagt att han vet att han var hemma vid det aktuella tillfället.

Tingsrätten anser dock att vittnesuppgifterna i ärendet är trovärdiga och att det inte finns skäl att ifrågasätta dem.

”Gått fort”

”Det händelseförlopp som NN har iakttagit har emellertid gått fort. Utöver gatlyktor och NN:s billyktor har det varit mörkt på platsen. NN har visserligen iakttagit gärningsmannen på nära håll, men han har gjort sina iakttagelser inifrån sin bil. Till detta kommer att han endast sett gärningsmannens ansikte under ett par sekunder. Vid dessa förhållanden anser tingsrätten att förutsättningarna för att identifiera gärningsmannen inte har varit optimala och att det föreligger en risk för att NN har misstagit sig kring vad han såg. Till detta kommer att NN vid huvudförhandlingen inte med säkerhet har kunnat säga att det var NN han såg.

”Vid dessa förhållanden anser inte tingsrätten att åklagaren har nått upp till beviskravet. Då åklagaren inte lyckats bevisa att händelsen gått till på det sätt som påstås i gärningsbeskrivningen ska åtalet ogillas”, står det i domen.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN