Fliseryds sportfiskeklubb får retroaktivt miljöstipendium för 2020

Fliseryds sportfiskeklubb får retroaktivt miljöstipendium för 2020

2021-12-21 Av av Annicka GunnarssonFLISERYD

Varje år delar Mönsterås kommun ut ett miljöstipendium. År 2020 delades inget pris ut med anledning av pandemin men nu har miljö- och byggnadsnämnden beslutat att dela ut priset retroaktivt. Mottagare av miljöstipendium 2020 är Fliseryds sportfiskeklubb.

Miljö- och byggnadsnämnden i Mönsterås kommun har valt att utse Fliseryds sportfiskeklubb till 2020 års mottagare av miljöstipendium för sitt betydande arbete för biotopvårdsinsatser vid Emån.

Juryns motivering

Miljö- och byggnadsnämndens motivering till 2020 års mottagare av miljöstipendium lyder som följande:

”Klubben har med ideella krafter genomfört betydande biotopvårdsinsatser i Emån under många år. Deras arbete leder till förbättrade livsvillkor för Emåns unika lax- och havsöringsstammar och gynnar den biologiska mångfalden i stort. Klubben bedriver även ett aktivt arbete med att väcka barn och ungdomars intresse för livet under vattenytan.”

Prisutdelning på nationaldagen

Eftersom det inte blev någon utdelning av miljöstipendium år 2020 beslutade miljö- och byggnadsnämnden i början av december att miljöstipendiet för både år 2020 och 2021 kommer att delas ut på nationaldagen den 6 juni 2022.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: