Förening i Mönsterås kommun ansöker om bidrag

Förening i Mönsterås kommun ansöker om bidrag

2021-01-25 0 av Peter A Rosén
MÖNSTERÅS KOMMUN

Forsabygdens Ortfiskeförening ansöker om kommunbidrag till föreningslokalen och verksamheten.

Föreningen bildades för 34 år sedan – 1987.

”Huvudsyftet var att sprida kännedom och intresse för fisket i Lillån som rinner genom Forsabygden. Idag är vi en traditionell byförening som bland annat anordnat trivselbefrämjande aktiviteter för alla åldrar. Exempel på sådana aktiviteter är metartävlingar, midsommarfirande, after work, kafferep, loppis, höstfest, offentlig julgran med julgransraskning, sportlovsaktivitet med mera”, skriver föreningen i presentationen som har skickats in till Mönsterås kommun.

Beboddes av en predikant

”I detta sammanhang spelar vår föreningslokal en stor roll. Byggnaden är en före detta ladugård med loge och vagnbodar från början av förra seklet. Den ligger på en avstyckad fastighet och ägs av föreningen sedan 2007. Den kallas Prästbacken eftersom den för länge sedan beboddes av en skollärare och en predikant. Lite mindre än hälften av byggnadens totala yta, logdelen, används idag som samlingslokal och har plats för 80 personer. Då lokalen är oisolerad och saknar uppvärmning kan den bara utnyttjas under sommarhalvåret. Mellan åren 2017 och 2020 har föreningens medlemmar byggt om och värmeisolerat ytterligare en yta på 65 kvadratmeter i byggnaden. Till detta har vi fått ekonomiskt bidrag från EU, kommunen samt privata donatorer. Vi planerar nu att även anordna aktiviteter under vinterhalvåret. Detta medför att vi får högre driftkostnader för uppvärmning, VA och försäkring. Även underhållskostnaderna kommer att öka”, skriver föreningen.

Cirka 60 hushåll

”I vårt upptagningsområde finns cirka 60 hushåll i byarna Forsa, Lilla Forsa, Älmhult och Gelebo. Här sker nu generationsskifte som har bidragit till att vi har många unga barnfamiljer som medlemmar. Alla vi i alla åldrar har förhoppningar att vi ska kunna utnyttja vår föreningslokal fullt ut med ett utökat antal aktiviteter. Vi ansöker därför om bidrag till vår lokal och verksamhet.”

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN