Första steget mot en återuppståndelse för färjan mellan Mönsterås och Borgholm?

Första steget mot en återuppståndelse för färjan mellan Mönsterås och Borgholm?

2021-02-10 0 av Peter A Rosén
MÖNSTERÅS

Kan färjetrafiken mellan Mönsterås och Borgholm återuppstå någon gång framöver?

Ja, det är inte omöjligt.

Ett första steg har i alla fall tagits.

Moderaterna i Mönsterås kommun skrev nyligen en motion i ämnet, där partiet föreslår att Mönsterås kommun och Borgholms kommun upprättar en avsiktsförklaring i frågan.

Kommunstyrelsen ställde sig positiv till detta då ärendet kom upp på tisdagens möte. Nu återstår det att se om någon intressent nappar framöver.

”Med en avsiktsförklaring är vi bättre förberedda om någon visar intresse”, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (C).

Kommunstyrelsen röstade dock nej till Socialdemokraternas motion om att försöka få till en cykelfärja till Borgholm, med ett kommunalt engagemang.

”Vi har förståelse för tankegångarna, men att bedriva färjetrafik ingår inte i det kommunala uppdraget”, säger Anders Johansson.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN