Framgång för Anders Johansson på Centerstämman

Framgång för Anders Johansson på Centerstämman

2021-09-24 Av av Mönsterås-NyttKALMAR/MÖNSTERÅS

Inför Centerpartiets partistämma hade Mönsterås kommunalråd Anders Johansson (C) lämnat in en motion om att lyfta biogasens betydelse för den gröna omställningen.

– Min motion har blivit mycket väl bemött av partistyrelsen och jag är glad över att stämman också beslutade enligt partistyrelsens förslag, säger han.

I sin motion föreslog Anders Johansson följande:


* att verka för att förslagen och bedömningarna från biogasmarknadsutredningen genomförs.


* att verka för att ytterligare utveckla gröngasprincipen som motsvarar systemet med grön el för att öka andelen biogas i de befintliga elnäten.


*att utveckla en nationell strategi för industrins tillgång till förnybara gaser

”Partistyrelsen föreslog stämman att instämma i intentionerna samt att bifalla förslaget om att verka för att ytterligare utveckla gröngasprincipen som motsvarar systemet med grön el för att öka andelen biogas i de befintliga elnäten, detta blev också stämmans beslut”, skriver Centerpartiet i ett pressmeddelande.

Dela gärna artikeln: