Högstadieskolorna i Mönsterås kommun återgår till undervisning på plats

Högstadieskolorna i Mönsterås kommun återgår till undervisning på plats

2021-02-16 0 av Mönsterås-Nytt
MÖNSTERÅS KOMMUN

Mönsterås kommuns högstadieskolor återgår till undervisning på plats efter sportlovet.

Även musik- och kulturskolan återgår till ordinarie verksamhet med undervisning på plats.

För Mönsteråsgymnasiets och Komvux elever gäller växelvis distansundervisning till början av april.

Högstadieeleverna på Parkskolan och Krungårdsskolan återgår till undervisning på plats efter
sportlovet, efter att ha studerat på distans och med växelvis distansundervisning sedan mitten av december.

”En eloge”

Också musik- och kulturskolan öppnar för undervisning på plats.

Mönsteråsgymnasiets och Komvux elever fortsätter sin undervisning växelvis på distans fram till början på april. Ungefär hälften av eleverna kommer att ha undervisning på plats i taget.

”Jag vill ge en eloge till både elever och medarbetare som ställt om och fått
distansundervisningen att fungera så bra som den gjort. Att fortsätta med distansundervisning på heltid är inte en hållbar lösning i längden och jag är glad att vi nu kan återgå mer och mer till den undervisning vi är vana vid, säger Magnus Sjöstedt, skolchef.

Berörda vårdnadshavare och elever får mer utförlig information via respektive skola.

FOTO

FREEPIK