Ingen gång- och cykelväg till skogskyrkogården

Ingen gång- och cykelväg till skogskyrkogården

2021-04-08 0 av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

Den politiska majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott i Mönsterås kommun sa nej till förslaget om en gång- och cykelväg mellan Mönsterås samhälle och skogskyrkogården.

Det var Torbjörn Uddén (L) som hade skrivit en motion i frågan.

Att anlägga gång- och cykelväg till skogskyrkogården är förknippat med stora svårigheter – i och med att den skulle dras över privat mark med en vägsamfällighet, stenmurar och andra hinder att ta hänsyn till, påpekar majoriteten.

En sådan satsning är inte prioriterad och kommer inte att genomföras i närtid, det finns andra sträckor som är viktigare, fastslår majoriteten.

FOTO

FREEPIK