Insändare: ”Alla dörrar är stängda”

Insändare: ”Alla dörrar är stängda”

2021-05-15 0 av Mönsterås-Nytt

INSÄNDARE

Maktfullkomlighet…

Man får lära sig en hel del om vårt system när man engagerar sig i en tolvårig flicka som ska utvisas till tvångsgiftermål.

Ifrågasätter nu hela tänket till rättssäkerhet när Migrationsverket får vara en sluten myndighet som själva avgör om de agerar rätt eller fel.

Ingen instans eller politiker har möjlighet att gå in och granska ett individuellt fall innanför Migrationsverkets väggar.

Detta innebär att om de har bestämt sig för en utvisning som i det fall jag engagerat mig i som leder till att en tolvåring som under 6 år kommit in i svenska samhället och vårt tänk nu skickas i händerna på den 55-årige man som väntar på leverans från svenska staten inte kan omprövas.

Själva uppbyggnaden av Migrationsverket gör att flickan trots Barnkonventionen inte har någonstans att vända sig för att få rättelse eller hjälp.

Alla dörrar är stängda.

Är detta rättssäkerhet?

I Regeringsformen i den svenska grundlagen finns det här med ”lika i värde” formulerat så här:

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Alla Sveriges politiker – även om ni inte har rätt att styra Migrationsverkets beslut, så ska ni visa så mycket civilkurage att ni säger vad ni tycker!

Ska tystnaden få styra Sverige, så kan det snart gå riktigt illa för oss som land!

Tomas Norén

FOTO: FREEPIK