Invånare i Mönsterås kommun:”Vattnet smakar mögel”

Invånare i Mönsterås kommun:”Vattnet smakar mögel”

2021-10-13 Av av Mönsterås-NyttBoende i Mönsterås och norra delarna av Timmernabben reagerar på att dricksvattnet från kranen luktar och smakar illa. Mönsterås kommun meddelar på sin hemsida att vattenprover tas regelbundet vid vattenverk och ledningsnät.

Proverna visar att vattenkvalitén är godkänd och tjänligt att dricka.

Dricksvattnet från kranen bär en lukt och smak enligt boende i boende i Mönsterås och norra Timmernabben (norr om Varvsvägen). Mönsterås kommun meddelar att de tar vattenprover vattenverk och ledningsnät regelbundet och att proverna visar att vattnet håller godkänd vattenkvalité och därmed tjänligt att dricka.

Arbetar med åtgärder och provtagning

”Vi beklagar att en del boende upplever problem med smak och lukt på vattnet. Vår vatten- och avloppsavdelning arbetar med att ta reda på orsaken. Idag kan vi inte sätta fingret på vad problemet beror på, utan arbetar utifrån flera teorier för att komma åt problemet. Många undrar när problemet är löst men det är tyvärr omöjligt för oss att säga i nuläget”, skriver Mönsterås kommun i ett meddelande på sin hemsida.

Mönsterås kommun gör i dagsläget är åtgärder på ledningsnätet för att minska luftfickor i ledningarna. Ibland bildas det luftfickor vid vattenavstängningar och vattenläckor som kan bidra till att vattnet ändrar lukt och smak.

Kommunen har även utökat provtagningstillfällen för att säkerställa att vi fortsätter leverera vatten som har godkänd livsmedelskvalitet och för att ta reda på orsaken till lukt och smak.

”Vattnet smakar mögel”

Invånare som hört av sig till kommunen beskriver att vattnet smakar och luktar mögel. Kommunens vattenprover har hittills inte kunnat peka på vad smaken och lukten kommer ifrån. Vattenproverna visar dock att det inte finns spår av mögel i vattnet och att vattnet är av godkänd livsmedelskvalitet.

Mönsterås kommun uppmanar invånarna att spola i kranen så att eventuellt stillastående varmt vatten i ledningen spolas ur. Spola tills det blir jämnkallt. Du kan även kyla vattnet innan du dricker det så upplevs smak och lukt mindre framträdande.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: