Jimmy Loord (KD): ”Kvinnors sjukfrånvaro har ökat”

Jimmy Loord (KD): ”Kvinnors sjukfrånvaro har ökat”

2021-03-17 0 av Mönsterås-Nytt

LÄNET

”Strävan efter mindre ojämställd sjukfrånvaro i Region Kalmar län har inte burit frukt. Det framgår av hälsobokslutet för 2020, som redovisades under regionstyrelsens möte på onsdagen. Kristdemokraterna och Moderaterna yrkade på nya åtgärder. Dessvärre röstades förslaget ner”, skriver Moderaterna och Kristdemokraterna i ett pressmeddelande.

– Kvinnors sjukfrånvaro har ökat i nästan samtliga verksamheter under 2020. Samtidigt har andelen kvinnliga medarbetare med låg eller ingen sjukfrånvaro i flera verksamheter minskat till under 50 procent. I vissa verksamheter har sjukfrånvaron nått alarmerande siffror. Vi kan inte vara nöjda med sådana siffror, säger Jimmy Loord (KD). 

– Visst spelar coronapandemin roll, och visst är mönstret liknande i andra regioner. Men vi som är satta att leda Region Kalmar län och har satt upp ambitionerna för de verksamheter vi bedriver måste gå djupare än så. Vi i M-KD-alliansen vill se en fördjupad analys av varför kvinnors sjukfrånvaro har ökat när inriktningen för arbetet var att den skulle minska, säger Malin Sjölander (M).

GRAFIK

REGION KALMAR LÄN