Johanna Wyckman (L): ”Ett mycket gott betyg”

Johanna Wyckman (L): ”Ett mycket gott betyg”

2021-06-22 Av av Mönsterås-NyttLÄNET

”Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar idag Hälso- och sjukvårdsrapporten för 2021. Återigen hamnar Region Kalmar län i topp i flera av de viktiga nationella jämförelserna”, skriver Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna – den så kallade Länsunionen – i ett pressmeddelande på tisdagen.

”SKR redovisar årligen sin hälso- och sjukvårdsrapport, som innehåller ett antal jämförelser mellan regionernas hälso- och sjukvård. Region Kalmar län hamnar i topp i flera kategorier, bland annat i andel av befolkningen som har stort eller mycket stort förtroende för sjukvården i sin helhet.”

”Det är ett otroligt bra resultat”

ANGELICA KATSANIDOU (S), REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE

– Det är ett otroligt bra resultat som visar vilket fantastiskt arbete som regionens medarbetare gör. Förtroende är en mycket viktig parameter i relationen mellan sjukvården och patienten. Det man kan utläsa av SKR:s rapport är att Region Kalmar län har Sveriges bästa medarbetare, de ska vara stolta idag, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.

”Hälso- och sjukvårdsrapporten 2021 är präglad av den pågående pandemin. Flera nya resultatjämförelser kring covid-19 finns med i rapporten, både vad gäller vård av covid-patienter samt effekter på övrig sjukvård. Exempelvis redovisas att Region Kalmar län har lägst andel i riket av patienter som sökt akutmottagning och uppger att de undvikit att söka vård på grund av coronapandemin”, skriver Länsunionen.

”Patienter i vårt län vågar söka sjukvård”

CHRISTER JONSSON (C), REGIONRÅD


– Patienter i vårt län vågar söka sjukvård. Det är kopplat till att våra invånare har ett stort förtroende för sjukvården. Rapporten visar dessutom att regionen ligger i topp vad gäller andelen patienter som upplevt ett positivt helhetsintryck vid besök på akutmottagning. Resultaten hänger ihop, en välfungerande sjukvård skapar mer förtroende och fler positiva upplevelser, säger Christer Jonsson (C), regionråd med ansvar för sjukvårdsfrågor.

”Det är väldigt viktigt att den som mår dåligt söker hjälp”

JOHANNA WYCKMAN (L), REGIONRÅD

”Hälso- och sjukvårdsrapporten redogör också för pandemins effekter på annan sjukvård. Region Kalmar län har en större minskning än rikssnittet av antalet primära höftprotesoperationer, men ändå gör regionen tredje flest sådana operationer per 100 000 invånare av alla regioner.”

– Rapporten visar också att vi har en lägre minskning än rikssnittet av besök inom allmän psykiatri. Det är väldigt viktigt att den som mår dåligt söker hjälp. I pandemins spår ökar den psykiska ohälsan, så rapporten är ett mycket gott betyg till psykiatrin och medarbetarna i en väldigt svår tid, säger Johanna Wyckman (L), regionråd med ansvar för psykiatri.  

Dela gärna artikeln: