Karin Helmersson (C): ”En oerhört viktig fråga”

Karin Helmersson (C): ”En oerhört viktig fråga”

2021-03-03 0 av Peter A Rosén

LÄNET

”Regionens inköp av närproducerad mat stod i fokus under en av regionfullmäktiges debatter på onsdagen”, skriver Centerpartiet i ett pressmeddelande.

– I år börjar vi mäta andelen närproducerade livsmedel, så att vi kan sätta konkreta mål framöver, säger Karin Helmersson (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

”Under 2021 börjar Region Kalmar län att mäta ursprunget på alla livsmedel som köps in, för att nästa år kunna börja sträva mot mål kring hur stor andel som ska vara närproducerad”, konstaterar Centerpartiet.

”Det handlar om klimat”

– För oss är det här en oerhört viktig fråga, säger Karin Helmersson. Det handlar om klimat i form av att minska antalet långa transporter, om de gröna näringarna i vår region och om beredskap i det långa loppet. För har vi inga gröna näringar, har vi heller inga producenter att vända oss till i en krissituation.

”Måtten kommer att delas in i utländskt, inhemskt och regionalt producerade livsmedel. Region Kalmar län ska ha målet att 100 procent av inköpt kött, mjölk och ägg ska vara producerat i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning”, skriver Centerpartiet.

– I dagsläget kan vi inte redovisa några siffror på hur det ser ut, men vi vet att vi har många lokala producenter knutna till våra inköp. Det handlar om allt från ägg, mjölk och ost till viltkött, kött och bröd, säger Karin Helmersson.

”Viktig aspekt”

– En viktig aspekt är att det måste finnas en aktivt lönsam livsmedelsproduktion, och där är politiken viktig för att skapa förutsättningar till det. Utmaningar finns absolut, där bland annat klimatet är en av dem, där de gröna näringarna är oerhört viktiga aktörer för att skapa bättre resultat i klimatarbetet, säger Roger Gustafsson (C), ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

GRAFIK

CENTERPARTIET