Klasskillnader: Många låginkomsttagare bland dem som har dött i covid-19

Klasskillnader: Många låginkomsttagare bland dem som har dött i covid-19

2021-03-22 0 av Mönsterås-Nytt

SVERIGE

Klasskillnaderna är tydliga när det gäller dödsfall i covid-19.

Låginkomsttagare, lågutbildade och utrikesfödda, från vissa länder, är överrepresenterade bland dem som har avlidit i sjukdomen, enligt en granskning som Dagens Nyheter har genomfört.

För dem som tjänar mindre än 10 000 kronor i månaden i åldersgruppen 50-64 år är dödligheten 280 procent högre, jämfört med dem som har mellan 30 000 och 40 000 kronor i månaden.

Den enskilt största riskfaktorn när det gäller covid-19-dödsrisk är dock ålder.

72 procent av dem som dött i covid-19 fanns i åldersgruppen 80 år och äldre, enligt Dagens Nyheters granskning, som baseras på data från Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen.

ARKIVFOTO

FREEEPIK