Klimatsmart motion från Socialdemokraterna i Mönsterås

Klimatsmart motion från Socialdemokraterna i Mönsterås

2021-05-24 0 av Mönsterås-Nytt

MÖNSTERÅS

Utvärdera möjligheten till klimatsmarta bostadsområden.

Det föreslår Socialdemokraterna i Mönsterås kommun i en fullmäktigemotion, som har skrivits under av Daniel Williamsson och Robert Rapakko (bilden).

Partiet vill att fullmäktige ska ge grönt ljus för ett pilotprojekt med klimatsmarta bostadsområden och att detta läggs in i planeringen för framtida nybyggnationer i kommunen.

”Solenergi kan vara basen”

”Mönsterås kommun borde kunna erbjuda kommuninvånare möjlighet till klimatsmarta hus. Husen kan vara självförsörjande på energi och vatten, samt ta hand om sitt eget avlopp. Solenergi kan vara basen i energiförsörjningen, regn och smältvatten från tak kommer stå för vattenförsörjning och avloppsrening sker på plats”, skriver Daniel Williamsson och Robert Rapakko.

”Detta blir ett viktigt riktningsbeslut, som visar att kommunen är innovativ och vill vara i framkant när det gäller att minimera klimatpåverkan från byggnation och boende. En annan anledning till att börja bygga klimatsmart är att det har kommit rapporter på att infrastrukturen för el är känslig för överbelastningar, stormar och sabotage. Högaktuellt just nu är att de många laddstolpar för snabbladdning av elbilar börjar på olika håll ställa till det för stabiliteten i elnäten. Dessutom har vi inget bra sätt att lagra energi – vi producerar när vi behöver den. Våra traditionella sätt att producera el tär på jordens resurser på olika sätt. Samtidigt ökar vårt beroende av elektricitet konstant.”

”Underdimensionerade”

”Avloppssystem är underdimensionerade och föråldrade. Det är inte så sällan vi hör om kolibakterier i dricksvattnet. Det beror ofta på att avlopp läcker eller breddar över i dagvattensystemen och sedan rinner ut i dricksvattentäkter. Ibland beror det på att reningsverken är överbelastade, och ibland på att det rinner in i läckande vattenrör. Dessutom går det åt energi för att pumpa avlopp till reningsverken”, skriver de.

”Dricksvattennäten är även de underdimensionerade och föråldrade. Genomsnittet för svinn i form av läckage i Sveriges kommuner är 35 procent. Alltså försvinner mer än en tredjedel av det vatten vi belastat våra vattenverk med. Till det måste vi klorera vattnet för att det dels kan bli påväxt i långa ledningar, och dels kan läcka in smuts där det läcker ut vatten. Vattenbristen på Öland, Gotland och några kommuner på småländska höglandet med flera platser kan härledas till låga grundvattennivåer. Detta är några anledningar till att ta ett nytt viktigt miljöriktningsbeslut angående kommunens bostäder. Fler och fler klimatanpassade bostäder byggs i Sverige och det blir allt mer populärt att i marknadsföring av nyproducerade lägenheter och hus belysa det faktum att det ska vara miljövänligt och klimatanpassat.”

ARKIVFOTO: PETER A ROSÉN