Kommunalrådet: ”Skulle vara väldigt positivt för Mönsterås kommun”

Kommunalrådet: ”Skulle vara väldigt positivt för Mönsterås kommun”

2021-01-20 0 av Peter A Rosén
MÖNSTERÅS

På onsdagen berättade vi att Ålem kan få en av de nya hållplatserna längs med Stångådalsbanan framgent.

Vad skulle detta betyda för Mönsterås kommun?

Den frågan ställde vi till kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (C).

”Det skulle innebära kraftigt förbättrade pendlingsmöjligheter”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

Han svarar så här:

”Pendeltrafik till och från Kalmar på Stångådalsbanan skulle vara väldigt positivt för Mönsterås kommun. Det skulle innebära kraftigt förbättrade pendlingsmöjligheter i första hand för dem som bor eller arbetar i Blomstermåla och vara mycket betydelsefullt för orten. Mönsterås kommun har hela tiden drivit frågan att vi vill ha ett tågstopp även i Ålem och det är riktigt bra att regionen hörsammat detta och har med det som en möjlighet. Jag ser mycket positivt på det samarbete som varit runt Stångådalsbanan de senaste åren mellan regionen och kommunerna längs banan. Infrastruktursatsningar tar alltid lång tid men den här frågan har verkligen rört sig framåt och jag har gott hopp om att pendlingstrafiken ska kunna bli verklighet inom några år.”

ARKIVFOTO

MÖNSTERÅS KOMMUN