Lägre temperatur på dricksvattnet har förbättrat vattenkvaliteten

Lägre temperatur på dricksvattnet har förbättrat vattenkvaliteten

2021-11-30 Av av Annicka GunnarssonMÖNSTERÅS

Mönsterås kommun informerar om att vattenkvalitén hos invånarna i norra delarna av Timmernabben, Mönsterås och Fliseryd har blivit bättre sedan det blivit kallare ute och vattentemperaturen har sjunkit.

Nu när det blivit kallare ute och även vattentemperaturen sjunkit kan vi märka att vattenkvalitén hos våra kunder i norra Timmernabben, Mönsterås och Fliseryd har blivit bättre.

”Våra kunder upplever att vattnet är bättre under vinterhalvåret när ytvattnet som hämtas från Emån är kallare. Under sommar och höst när Emån är varmare upplevs vattnet ha en jordig smak” skriver Mönsterås kommun på sin hemsida.

Ofarliga mikroorganismer

I dagsläget är den huvudsakliga teorin att med tanke på hur problemet har betett så beror dricksvattnets förändrade lukt och smak på ofarliga mikroorganismer. Dessa mikroorganismer, som är ett samlingsnamn för bakterier, virus och parasiter, kan släppa ifrån sig jordig lukt och smak när de blir störda.

Mönsterås kommun fortsätter att analysera och ta fram åtgärdsplaner för att dricksvattnet ska hålla en god och bra kvalité. Utöver vanliga vattenprover tar kommunen även extra mikrobiella och kemiska prover vid Finsjö vattenverk och på ledningsnätet.

”Det gör vi för att säkerställa att vi fortsätter leverera vatten som har godkänd livsmedelskvalitet samt för att analysera orsaken till lukt och smak”, enligt Mönsterås kommuns hemsida där du kan läsa mer om hur kommunen arbetar med att förbättra dricksvattenkvaliteten.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: