Landshövdingen i Kalmar län: ”Det är naturligtvis tråkigt”

Landshövdingen i Kalmar län: ”Det är naturligtvis tråkigt”

2021-02-23 0 av Mönsterås-Nytt

LÄNET

Länsstyrelsen Kalmar län har nu redovisat resultatet från 2020 i och med att årsredovisningen idag skickats in till Regeringskansliet.

”Vi kan rapportera goda resultat för alla uppdrag vi fått i regleringsbrevet och de extra vi fått under året, trots att verksamheten har påverkats i stor utsträckning av pandemin”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Det ekonomiska resultatet slutar på ett underskott på 6,3 miljoner. De främsta orsakerna är ökade kostnader i och med pandemin, lägre intäkter än budgeterat samt ökade personalkostnader.

– Det är naturligtvis tråkigt att gå in i 2021 med ett underskott, men vi har redan påbörjat ett åtgärdsprogram för att få en budget i balans i år, säger landshövding Peter Sandwall.

Den pandemi som pågått under större delen av året har förstås väsentligt påverkat länsstyrelsernas verksamhet.

– Pandemin har även haft det goda med sig att länsstyrelsernas samverkan ökat, vilket bland annat resulterat i många nya regeringsuppdrag. Vi har också tagit stora steg mot en utvecklad krissamverkan inom länet, tillsammans med bland annat regionen och våra kommuner, menar Peter Sandwall.

GRAFIK

LÄNSSTYRELSEN