Länsstyrelsen: Många är informationströtta

Länsstyrelsen: Många är informationströtta

2021-04-26 0 av Mönsterås-Nytt

LÄNET

Många i vårt län brottas med en stor informationströtthet och tar lättare på rekommendationerna när fler och fler får covid-19-vaccin.

Så sammanfattar länsstyrelsen det rådande läget.

”Smittspridningen i Kalmar län är högre än någonsin och vi har ett ansträngt läge i vården. Myndigheter och verksamhetsutövare arbetar febrilt för att rekommendationer, råd och riktlinjer ska efterlevas. Länsstyrelserna ska enligt den tillfälliga covid-19-lagen granska att verksamhetsutövarna följer de riktlinjer som gäller för att minska trängsel, som i sin tur ska minska smittspridningen”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen fortsätter:

”Hittills visar tillsynen att de flesta verksamhetsutövare följer riktlinjerna och att det där finns goda förutsättningar för enskilda medborgare att göra rätt. De flesta gör också rätt, men många uttrycker en stor informationströtthet och tar lättare på rekommendationerna allt eftersom fler vaccineras.”

Landshövdingen Peter Sandwall ska följa med en tillsynshandläggare på några besök i länet.

GRAFIK: LÄNSSTYRELSEN