M och KD pekar på otydligheter i vaccinationsordningen

M och KD pekar på otydligheter i vaccinationsordningen

2021-03-10 0 av Mönsterås-Nytt

LÄNET

”Vaccineringen mot covid-19 ska ske enligt en ordning där de personer som har störst behov får ta emot vaccin först. Men i en skrivelse till krisledningsnämnden i Region Kalmar län uppmärksammar nu Jimmy Loord (KD) och Malin Sjölander (M) att det finns otydligheter i prioriteringsordningen”, skriver Moderaterna och Kristdemokraterna i ett pressmeddelande på onsdagen.

– Vi vill uppmärksamma de personer som är i behov av vård och omsorg, men som har anhöriga som tar hand om dem. Vi är rädda att som prioriteringsordningen från Folkhälsomyndigheten är formulerad, är det i praktiken vilka omsorgsinsatser man får från kommunen som avgör när man får vaccin – och den som får vård och omsorg av anhöriga glöms då bort, säger Jimmy Loord (bilden), regionråd för Kristdemokraterna.

”Oerhört viktigt”

– Att hålla på principen att vård ska ges efter behov är för oss oerhört viktigt. Det krävs också för att vaccinationskampanjen ska ha legitimitet. Vi vet att många människor får vård och omsorg av anhöriga. Genom att ta upp frågan i krisledningsnämnden vill vi försäkra oss om att deras behov räknas på samma sätt som andras, säger Malin Sjölander, regionråd för Moderaterna.

ARKIVFOTO

REGION KALMAR LÄN