Malin Sjölander (M): ”Hisnande”

Malin Sjölander (M): ”Hisnande”

2021-02-05 0 av Mönsterås-Nytt
LÄNET

”Idag har vi kunnat ta del av regionens bokslutsrapport gällande år 2020. Ett mycket speciellt år, vilket inte minst visar sig i bokslutet”, skriver Moderaterna och Kristdemokraterna i ett pressmeddelande på fredagen.

”Tack vare kraftigt ökade statsbidrag, med anledning av pandemin, och högre avkastningar än väntat på placerat kapital, och en skattehöjning på 250 miljoner kronor, gör regionen ett positivt resultat på 359 miljoner kronor. Ett normalår hade vi alla kunnat glädjas över detta, men i våra ögon är ekonomin dopad. Dels har regionen valt att nyttja 250 miljoner kronor av länsbornas tillgångar för att lösa de ekonomiska problem som den politiska ledningen valt att inte ta ansvar för. Men vi ser också att statsbidragen ökat med en halv miljard jämfört med föregående år”, skriver partierna.

”Ökar”

– Vi ser också att totalkostnaderna för hyrbemanning ökar med 9,4 procent, till hisnande 228 miljoner kronor. I rapporten hänvisas till merkostnader beroende på pandemin, något som hade varit rimligt om vi inte samtidigt kan notera att många andra regioner under samma period minskat sina hyrbemanningskostnader, säger Malin Sjölander (M).

– Vår oro i detta läge är huruvida regionen är ekonomiskt och personellt rustat för att ta sig an den vårdskuld som vi har framför oss när pandemin klingar ut. Vi vet att det är många operationer, besök och behandlingar som fått anstå under året som gått. Stirrar man sig blind på siffrorna i bokslutet ser det bra ut men vi har ett hästjobb som väntar och det kommer också innebära ökade kostnader för organisationen, säger Jimmy Loord (KD).

”Djup lågkonjunktur”

– Samtidigt är faran att vi hamnar i en djup lågkonjunktur överhängande, med företagskonkurser och högre arbetslöshet som följd och därmed lägre skatteintäkter. För att få grepp om detta och få en fördjupad överblick av vad som ska göras bör regionstyrelsen omedelbart påbörja ett arbete med att få kontroll på ekonomin och sjösätta en post-coronaplan för vårdskulden, säger Malin Sjölander (M).

ARKIVFOTO

REGION KALMAR LÄN