Markägare i Mönsterås kommun säger nej till matarledning

Markägare i Mönsterås kommun säger nej till matarledning

2021-04-08 0 av Mönsterås-Nytt

MÖNSTERÅS KOMMUN

Arbetet med att koppla ihop stadsnätet i Mönsterås kommun med omvärlden har stött på patrull.

Det rör sig om en matarledning som ska dras över Häggemåla-området, sydväst om Ålem, och ner mot Nybro.

En markägare har sagt nej till detta.

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott i Mönsterås kommun har därför tagit ett beslut om att ansöka om ledningsrätt hos Lantmäteriet.

Kommunen brukar inte använda sig av maktmedel i stadsnätsfrågor – det har snarare handlat om att leta efter andra vägar, på frivillighetens grund.

Nu anser de styrande politikerna att de är tvungna att göra ett avsteg från det arbetssättet – i och med att det rör sig om en matarledning.

Rätt till ersättning

En ledningsrätt innebär att man gör intrång i fastighetsägarens äganderätt – och fastighetsägaren har därför rätt till ekonomisk kompensation.

”Är parterna inte överens om ersättningsbeloppets storlek värderar vi på Lantmäteriet intrånget och beslutar om ersättningens storlek”, skriver Lantmäteriet på sin hemsida.

”Ledningsrätt prövas genom en lantmäteriförrättning. Ledningsrätten skapas genom att lantmäterimyndigheten fattar ett beslut. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. En ledningsrätt gäller för all framtid. Ändring eller upphävande av ledningsrätt sker genom ny förrättning. En ledningsrätt gäller även mot ny ägare till fastigheten”, står det på hemsidan.