Medborgarförslag: Minnessten i Mönsterås kommun

Medborgarförslag: Minnessten i Mönsterås kommun

2021-01-21 0 av Peter A Rosén
MÖNSTERÅS

En minnessten för FN-veteraner, militärt och civilt.

Det är vad en privatperson vill ha.

Han skriver om detta i ett medborgarförslag som har skickats in till Mönsterås kommun.

Personen ifråga, som själv har varit på FN-uppdrag en gång i tiden, skriver att kommunen borde uppföra en minnessten för att hedra våra veteraner som har tjänstgjort vid internationella insatser i världen.

Han påpekar att man har rest minnesstenar i Oskarshamn, Kalmar och Växjö, samt på flera andra ställen.

”Eftersom dessa orter har löst det ekonomiska, så borde Mönsterås kommun kunna göra det också”, skriver han.