Medborgarförslag: Så kan Fliseryd utvecklas ytterligare

Medborgarförslag: Så kan Fliseryd utvecklas ytterligare

2021-01-21 0 av Peter A Rosén
FLISERYD

Förbättringar av Jungnerholmarna i Fliseryd.

Det är vad en privatperson vill se.

Han skriver om det i ett medborgarförslag som har skickats in till Mönsterås kommun.

Personen ifråga konstaterar att Jungnerholmerna idag, efter saneringen 2002, är ett fint natur- och friluftsområde.

Här kan skolelever lära sig om både biologi och miljö, fastslår han.

Han gör tummen upp för stigarna, grillplatserna, badplatsen, fisket, kaféet, ställplatserna och övernattningsstugorna.

”Rik fauna”

”Här finns en rik fauna på fåglar, kungsfiskar med mera, växter och inte minst utter. Platsen besöks mycket av Mönsteråsbor och även av gäster från utlandet och övriga Sverige. Vi måste nu utveckla detta område. Idag kan man inte komma till Herreholmen – den har kommunen och Skogsstyrelsen hand om. Hit måste man få en bro”, skriver personen, som även vill se grillplats och promenadstigar.

”Måste bli reparerad”

”Sedan finns det en bro som har varit avstängd i över ett år, som går från Bruksholmarna till Magasingärdet. Den måste bli reparerad – sedan bör det bli vandringsstig till krutmagasinet, som ingår i Jungnerholmarnas kruthistoria. Sedan har vi en grupp som i dag inte kan utföra sitt intresse och det är kanotister och forspaddlare. Det är på grund av att det ligger mängder av träd över kvillarna. Om man lägger dessa ut med kvillarna, så gör man växter och insekter en stor tjänst. Detta område har ett högt naturvärde och även högt värde för fritidsaktiviteter. Eftersom inte utvecklingsplanen för Emån har kommit någon vart, så kan detta vara en början”, skriver personen.