Moderaterna i Mönsterås kommun skrev historia: Första digitala årsmötet någonsin

Moderaterna i Mönsterås kommun skrev historia: Första digitala årsmötet någonsin

2021-03-12 0 av Mönsterås-Nytt

MÖNSTERÅS

På torsdagen anordnade Mönsteråsmoderaterna sitt första digitala årsmöte någonsin.

”Allt gick fint och vi klarade oss utan voteringar som vi annars förberett oss för genom det centralt inköpta voteringsprogrammet”, berättar Patrik Nilsson, som blev omvald på ordförandeposten.

”Vi gästades av vår riksdagsman i försvarsutskottet, Jan R Andersson, som höll stämmotal.”

Till vice ordförande omvaldes Britt-Marie Domeij.

Övriga ledamöter i styrelsen omvaldes:

Åsa Ottosson, Emil Jörgensen, Conny Johansson, Curt-Rune Roos, Suzanne Gustafsson och som Muf-representanten Gvido Auders. Nyvald ledamot blev Talin Kassis som ersätter Kristina Gummesson som avgått.

FOTO

MODERATERNA I MÖNSTERÅS KOMMUN