Mönsterås kommun: Föreningar är välkomna att söka medel för årets sommarlovsaktiviteter

Mönsterås kommun: Föreningar är välkomna att söka medel för årets sommarlovsaktiviteter

2022-05-12 Av av Annicka GunnarssonMÖNSTERÅS

Mönsterås kommun uppmanar alla ideella föreningar i kommunen att söka medel för att utveckla och genomföra sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar. Ansökan inför årets sommarlov är öppen till och med måndag den 16 maj.

Mönsterås kommun ger bidrag till föreningar varje år för att stimulera att de ordnar aktiviteter för barn och ungdomar under sommarlovet, liksom på sportlovet. Det är en del av kommunens folkhälsoarbete, där vi tillsammans med föreningslivet erbjuder en mängd roliga, och viktiga, sommarlovsaktiviteter för unga och barn.

Program med aktiviteter under sommarlovet

Godkända ansökningar kan få ett fast belopp om 1 000 kronor per aktivitet och dag. Vid många ansökningar kan kommunen behöva fördela bidragen på annat sätt.

Sommarlovsaktiviteterna ska vara kostnadsfria för barn och unga i den åldersgrupp som föreningen väljer att ordna aktiviteten för. De ska genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. Därför får heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Aktiviteterna ska genomföras under sommarlovet mellan den 17 juni och 22 augusti och de presenteras i ett sommarlovsprogram som delas ut till alla elever i grundskolan och deras vårdnadshavare, samt på kommunens webbplats och mötesplatser för ungdomar.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: