Nu kan du bli sms-livräddare: ”En snabb insats på plats kan rädda liv”

Nu kan du bli sms-livräddare: ”En snabb insats på plats kan rädda liv”

2021-09-29 Av av Mönsterås-NyttLÄNET

Idag, onsdag, är det World Heart Day, och Region Kalmar län informerar om att de idag ansluter sig till sms-livräddare i samarbete med SOS Alarm. Sms-livräddare är ett system som larmar frivilliga livräddare till platser för ett misstänkt hjärtstopp. En insats som kan rädda liv.

Vid hjärtstopp är tiden den allra viktigaste faktorn. En snabb insats på plats kan rädda liv. Därför inför Region Kalmar län tjänsten sms-livräddare i länet med syftet att fler överlever hjärtstopp. Införandet sker i samarbete med SOS Alarm idag på World Heart Day.

Invånare med HLR-utbildning larmas

Enligt ett pressmeddelande från Region Kalmar län är sms-livräddare ett system där invånare utbildade i hjärt-lungräddning, HLR, kallas till hjärtstopp via en app på mobilen.

– När ett 112-samtal om misstänkt hjärtstopp kommer in till SOS Alarm skickas ett larm ut via appen sms-livräddare till de frivilliga livräddare som befinner sig i närheten. Appen visar vägen till den som drabbats av hjärtstopp och till närmaste hjärtstartare, säger Lollo Olausson, projektledare sms-livräddare i Region Kalmar län.

Varje minut räknas

Varje minut utan insats vid ett hjärtstopp minskar chansen till överlevnad med upp till tio procent. Snabbt larm, tidig hjärt-lungräddning och användande av hjärtstartare ökar möjligheten att överleva. Ett larm till sms-livräddare bidrar till att stärka kedjan som räddar liv tillsammans med ambulans och räddningstjänst.

Frivilliga med HLR-kunskap

Många svenskar är utbildade i HLR och det finns en stor potential att rekrytera fler frivilliga till tjänsten. Det finns två krav på användaren.

  • Användaren ska vara över 18 år
  • Användaren ska ha kunskap i HLR och man ansvarar själv för att skaffa dessa kunskaper

För frivilliga livräddare rekommenderas för närvarande att endast utföra kompressioner när det är svårt att bedöma om den drabbade har covid-19-smitta eller inte.

Vill du bli sms-livräddare? Läs mer på smslivraddare.se

Hjälp till att rädda liv som sms-livräddare

92 000 sms-livräddare finns i Sverige vilket täcker in cirka 6 miljoner svenskar. Filmklipp: Heartrunner Sweden AB

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: