Ny förening – med säte i Högsby – har bildats

Ny förening – med säte i Högsby – har bildats

2021-03-05 0 av Mönsterås-Nytt

HÖGSBY

En ny förening, med säte i Högsby, har sett dagens ljus.

Här samlas de idéburna aktörerna i Kalmar län

En paraplyorganisation för idéburen sektor i Kalmar län bildades i onsdags, den 3 mars. Organisationen kommer att samla de idéburnas röst i dialog med regionens politiker för att diskutera frågor som rör förutsättningar för samverkan mellan idéburen och offentlig sektor på regional nivå.

Ordinarie stämma i april

”Representanter från ett 20-tal organisationer samlades på onsdagskvällen för att forma en ideell förening som ska verka för att samordna och föra fram idéburen sektors intressen. Man beslutade om stadgar och valde interimsstyrelse, valberedning, samt revisorer som företräder föreningen fram till den första ordinarie stämman som hålls den 15 april”, står det i ett pressmeddelande.

– I en tid när färre och färre medborgare engagerar sig politiskt, är ändå antalet ideellt aktiva kring olika frågor relativt konstant. Detta gör idéburen sektor till en viktig resurs för den lokala demokratin, då den möjliggör för medborgare att organisera sig, uttrycka sig, och arbeta för olika frågor som man känner starkt för, säger Edvin Arnby-Machata, som valdes till interimsstyrelsens ordförande.

Mitt i länet

Medlemskap i organisationen är öppet för alla idéburna organisationer med regionala perspektiv i Kalmar län, och söks genom att fylla i en ansökningsblankett. Föreningens säte är Högsby, i länets geografiska mitt.

– Idéburna organisationer har en nyckelroll att spela i att lösa dagens och framtidens samhällsutmaningar. Idéburna Nätverket Kalmar län möjliggör för oss att samla våra röster i dialog med regionen på ett effektivt och inkluderande sätt, säger Ewa Engdahl, vald till kassör i interimsstyrelsen.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN