Ny lagstiftning kan leda till mackdöd i länet

Ny lagstiftning kan leda till mackdöd i länet

2021-06-05 0 av Mönsterås-Nytt

DEBATT

Den lokala drivmedelsstationen är en viktig servicepunkt på landsbygden och många gånger den enda tillgängliga. Den 1 juli 2022 träder ny lagstiftning från MSB i kraft som riskerar att leda till att upp till 500 av dessa landsbygdsmackar, sett till hela landet, tvingas lägga ner.

Lagkravet på att cisterner och rör under mark ska isoleras och rostskyddas för att undvika läckage är i grunden bra, men investeringen som krävs, upp till 2 miljoner kronor för den enskilde mackägaren, kommer att bli omöjlig att finansiera för många.

Redan idag är bankerna ovilliga att låna ut pengar på grund av låg lönsamhet i branschen och mackägarnas ansvar för den miljöskuld som deras verksamhet byggt upp på platsen över åren. Regeringen har utlovat visst investeringsstöd – retroaktivt – men branschen har slagit larm om att det måste till bryggfinansiering för att stora delar av landsbygden inte ska bli av med sin enda servicepunkt.

Min fråga till Karin Helmersson (C), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden är därför:

Kommer regionen genomföra någon inventering av vad den nya lagstiftningen innebär för länet i syfte att därefter medverka till att ekonomiska åtgärder vidtas för att i möjligaste mån undvika att mackar på landsbygden läggs ner som en konsekvens av lagen?

Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd och viceordförande Regionala utvecklingsnämnden

Arkivfoto: Peter A Rosén