”Oerhört viktigt att Kalmar län nu faktiskt får de satsningar vi behöver”

”Oerhört viktigt att Kalmar län nu faktiskt får de satsningar vi behöver”

2021-05-27 0 av Mönsterås-Nytt

LÄNET

”E22, Kust-Till-Kust, Stångådalsbanan, Tjustbanan och riksväg 25. Där är objekten som Trafikverket bör prioritera när de lägger sin plan för de kommande åren. Det berättade Karin Helmersson (C), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, på en hearing med Trafikverket på torsdagen”, skriver Centerpartiet i ett pressmeddelande.

– Tittar vi på antalet arbetsmarknadsområden har förändringen i Sydsverige varit stor, samma gynnsamma utveckling har inte skett i Kalmar län och med nuvarande takt sker ingen på över 100 år för att nå det nationella målen, säger Karin Helmersson. För att lyckas med det krävs satsningar och restidsförkortningar.

”I sitt anförande tog Karin Helmersson sedan upp turismen, tillverkningsindustrin, de gröna näringarna och hamnverksamheten som helt avgörande för sysselsättningen i Kalmar län. För att de ska fungera krävs hållbara och effektiva transportsätt, men den satsningarna på infrastrukturen i länet har historiskt sett varit bland de absolut lägsta i landet.”

– För oss är det oerhört viktigt att Kalmar län nu faktiskt får de satsningar vi behöver, de är helt avgörande för regionens utveckling och tillväxt. Det handlar om omgörning av E22 mellan Gladhammar och Verkebäck, samt förbifart Bergkvara. De finns redan i planen för 2024-2029 och måste ligga kvar. Men vi behöver nya satsningar också: Ett dubbelspår på järnvägen mellan Växjö och Alvesta skulle öka kapaciteten oerhört mycket på Kust-Till-Kust-banan. Och det paket för Stångådals- och Tjustbanan som vi har tagit fram skulle säkra vår regionala järnväg norrut och ge möjligheter till arbetspendling med tåg genom länet, säger Karin Helmersson.

ARKIVFOTO: PETER A ROSÉN