På gång: Nya busshållplatser på E22:an i höjd med centrala Mönsterås

På gång: Nya busshållplatser på E22:an i höjd med centrala Mönsterås

2021-02-10 0 av Peter A Rosén
MÖNSTERÅS

Mönsterås ser ut att kunna få nya busshållplatser på E22:an.

Under tisdagens kommunstyrelsesammanträde behandlades ett medborgarförslag om nya busshållplats på E22:an i höjd med centrala Mönsterås.

Kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (C) berättar att kommunen, tillsammans med regionen och Trafikverket, tittar på en trafikplatslösning, med en ordentlig parkering för pendlarna, i höjd med gymnasiet, på ett ungefär.

Förslaget ligger omkring 100 meter norr om förslagsställarens förslag.

Mönsteråsarna är i behov av förbättringar när det kommer till busstrafiken, konstaterar kommunalrådet. Och här handlar det om de så kallade snabbussarna, som går till Oskarshamn och Kalmar.

”Det här är en jätteviktig fråga för Mönsterås”, säger Anders Johansson.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN