Patabygdens Samhällsförening vill se en bättre trafiklösning i Ålem

Patabygdens Samhällsförening vill se en bättre trafiklösning i Ålem

2021-01-18 0 av Peter A Rosén
ÅLEM

Patabygdens Samhällsförening har, via ordföranden Eva Gustafsson, skickat ett medborgarförslag till Mönsterås kommun.

Föreningen vill att kommunen och Region Kalmar län ska kontakta Trafikverket och begära att verket, innan ytterligare beslut tas i frågan, närmare utreder förutsättningarna, såväl anläggningsmässigt som ekonomiskt, för att utföra olika planskilda korsningsalternativ i det så kallade Ålems-krysset vid E22 i Ålem.

”Hur kostnadseffektivt är det?”

”Hur kostnadseffektivt är det att sänka olycksrisken med 40 procent i Ålems-krysset med hjälp av två trevägskorsningar i samma plan? När kommer ytterligare åtgärder krävas för att nå en nollvision på denna trafikplats, samt uppfylla regionens krav på framkomlighet genom Kalmar län? Kravet från andra myndigheter, kommun och region, borde åtminstone vara att frågan ska utredas ytterligare innan slutligt beslut fattas. Regionen borde också kunna medfinansiera en dyrare och trafiksäkrare lösning”, skriver föreningen.

FOTO

PETER A ROSÉN