Peter Wretlund (S) berättar om en ny satsning: ”Som en plusmeny”

Peter Wretlund (S) berättar om en ny satsning: ”Som en plusmeny”

2021-10-07 Av av Peter A RosénLÄNET

Regionala utvecklingsnämnden i Region Kalmar län tar på torsdagen ett beslut om en satsning på främjandet av psykisk hälsa, i pandemins spår.

Det innebär att civilsamhället kan ansöka om projektmedel för att göra en insats för förbättrad psykisk hälsa.

För satsningen avsätts 2,5 miljoner kronor.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Bris (Barnes rätt i samhället) har bland annat rapporterat om försämrade levnadsvanor, ökad ensamhet, försämrat mående och ökad oro i befolkningen under pandemin.

Max 200 000 kronor

Utvecklingsnämnden tar därför ett beslut om ett extrastöd till insatser som skapar förutsättningar för förbättrad psykisk hälsa och förbättrade levnadsvanor.

Särskilt prioriterade målgrupper är barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, äldre och personer som bor i socioekonomiskt utsatta områden.

Maxbeloppet som kan beviljas i stöd är hundra procent av insatsens externa kostnader – dock maximalt 200 000 kronor.

”Det känns fantastiskt roligt”

KARIN HELMERSSON (C), ORDFÖRANDE I REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN I REGION KALMAR LÄN

Ideella föreningar kommer att kunna söka stödet mellan 8 oktober och 15 november – och insatserna ska äga rum i länet.

– Det känns fantastiskt roligt att vi kan göra den här satsningen. Vi tror att de här pengarna kommer att göra stor nytta i arbetet med att främja den psykiska hälsan. Det är ett helt nytt stöd – vi har inte haft något liknande tidigare. Hela civilsamhället kan ansöka om pengar, säger Karin Helmersson (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

”Nya verktyg”

– Stödet är exempelvis tänkt att användas till insatser för att utveckla en ny metod, att pröva ett nytt koncept eller att genomföra en hälsofrämjande insats som kompletterar den befintliga verksamheten. Vad som finns i vår grundläggande verktygslåda är välkänt. Man ska se det här som en plusmeny och som nya verktyg i det här arbetet. Vi ersätter inte något – utan vi lägger det ovanpå den befintliga verksamheten, säger Peter Wretlund (S), regionråd och ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

– Arbetet för att öka den psykiska hälsan är en av vår tids största utmaningar och något hela samhället kan hjälpa till med. Jag är övertygad om att civilsamhället och den ideella sektorn kan göra mycket för att främja den psykiska hälsan. Jag är väldigt stolt över att vi gör den här satsningen och verkligen visar att vi i Länsunionen gör allt vi kan för att ta den psykiska ohälsan på allvar, säger Johanna Wyckman (L), regionråd och ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

Karin Helmersson (C), Johanna Wyckman (L) och Peter Wretlund (S). Foto: Länsunionen

Arkivfoto: Region Kalmar län (översta bilden)

Dela gärna artikeln: