Peter Wretlund (S): ”Oerhört viktigt”

Peter Wretlund (S): ”Oerhört viktigt”

2021-04-15 Av av Mönsterås-NyttLÄNET

Hur ska framtidens kollektivtrafik se ut? Vilken utveckling är nödvändig för rörlighet, kompetensförsörjning och klimat? På torsdagen debatterades och klubbades Trafikförsörjningsprogram 2021–2029”, skriver Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i ett pressmeddelande.

”Ingenting är normalt i världen just nu. Ändå måste planeringen för samhället ta sikte på ett normalläge och bygga på vägen dit. Förslaget till Trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar län tar sitt avstamp i de 11 miljoner resor som gjordes årligen innan pandemin slog till och lägger siktet på att öka resandet med 3,5 procent”, skriver de tre partierna, som går under namnet Länsunionen.

”Så småningom är samhället redo att gå tillbaka till en hel del av det som var, även om mycket har förändrats i grunden”

PETER WRETLUND (S), ORDFÖRANDE FÖR KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN

– Det är oerhört viktigt att vi behåller fokus på samhällsutveckling parallellt med hanteringen av pandemin. Så småningom är samhället redo att gå tillbaka till en hel del av det som var, även om mycket har förändrats i grunden. Därför är det skönt att vi idag har stakat ut vägen för en hållbar kollektivtrafik i Region Kalmar län de kommande åren, säger Peter Wretlund (S), ordförande för Kollektivtrafiknämnden.

”Det betyder bland annat att de tåg som upphandlas kommer att köras på förnyelsebar energi, grön el i slutändan, och till en början med förnyelsebart biobränsle. Stadstrafiken kommer att gå på grön el, vilket ger stora fördelar i stadsmiljö. Region Kalmar län ligger redan långt fram i klimatomställningen, men det nu klubbade Trafikförsörjningsprogrammen spänner den bågen ytterligare”, skriver Länsunionen.

”En ödesfråga”

Kollektivtrafiken pekas också ut som en viktig pusselbit när det kommer till människors rörlighet.

– Kompetensförsörjningen är en ödesfråga för Kalmar län och kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att i framtiden lyckas krympa avstånden mellan bostad och arbeten. Det handlar om att säkerställa att man kan pendla till jobb, utbildning och fritid, säger Christer Jonsson (C), Regionstyrelsens vice ordförande.

”De här resorna betyder så mycket för den som inte har andra sätt att resa med”

JOHANNA WYCKMAN (L), REGIONRÅD

”Kalmar länstrafik utgör också den enda möjligheten för många människor att över huvud taget kunna ta sig längre sträckor. Serviceresorna utgör ungefär 6 procent av det totala antalet resor som görs varje år, eller 475 000 resor i klara siffror. Utvecklingen för att göra resandet med serviceresor lättare, säkrare och tryggare pekas också ut i Trafikförsörjningsprogrammet”, skriver Länsunionen.

– De här resorna betyder så mycket för den som inte har andra sätt att resa med. Vi satsar nu på att underlätta reseplaneringen och själva resandet på många plan, bland annat med enkelt tillgänglig teknik och genom att öka tillgängligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga, syn eller hörsel, men också för personer med kognitiva nedsättningar, säger Johanna Wyckman (L), regionråd.

ARKIVFOTO

KALMAR LÄNSTRAFIK

Dela gärna artikeln: