PRO i Mönsterås vill veta vad kommunen tänker göra för att förbättra äldreomsorgen

PRO i Mönsterås vill veta vad kommunen tänker göra för att förbättra äldreomsorgen

2021-01-18 0 av Peter A Rosén
MÖNSTERÅS

Kerstin Beckman Danielsson, som är PRO-ordförande i Mönsterås, har skrivit ett brev till kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (C).

”Från PRO:s sida hoppas vi att 2021 blir året då äldreomsorgen kommer att stå mycket högt upp på den politiska dagordningen, såväl hos regeringen som hos regioner och kommuner. Resurser måste tillföras, personalens arbetsvillkor måste förbättras och vi äldre måste involveras i arbetet för att skapa en god äldreomsorg med hög kvalitet”, skriver hon.

”Redan nu måste saker hända”

KERSTIN BECKMAN DANIELSSON, ORDFÖRANDE I PRO I MÖNSTERÅS

”Nyligen tillkännagav regeringen sina planer på att införa en äldreomsorgslag, med höjda ambitioner för omsorgen. Det har PRO kämpat för under lång tid – och vi är glada över beskedet, men redan nu måste saker hända.”

”Vilka åtgärder?”

”Mönsterås kommun kommer att tilldelas mer än nio miljoner kronor i riktade statsbidrag från regeringen för att utveckla och förbättra äldreomsorgen. Vi kommer genom vår PRO-förening i Mönsterås och Kalmar läns distrikt, och i det kommunala pensionärsrådet (KPR), bevaka att dessa medel används för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Mot bakgrund av det vill vi också ställa följande fråga till dig i egenskap av kommunstyrelsens ordförande:

”Vilka konkreta åtgärder avser kommunen att vidta för att förbättra den allvarliga situationen inom äldreomsorgen?”, skriver Kerstin Beckman Danielsson.

”Höga förväntningar”

”Nu går vi mot ljusare tider igen. Från PRO:s sida har vi höga förväntningar på att 2021 blir året då landets politiker inom kommuner agerar kraftfullt för att vända utvecklingen inom äldreomsorgen, så att också den går mot ljusare tider”, tillägger hon.

FOTO

FREEPIK