Rättelse: Förskolan Loket i Ålem ska eventuellt flyttas till Skytteanska skolan i kyrkbyn

Rättelse: Förskolan Loket i Ålem ska eventuellt flyttas till Skytteanska skolan i kyrkbyn

2021-03-13 0 av Mönsterås-Nytt

ÅLEM

Vi skrev nyligen att förskolan Loket, i Ålems stationssamhälle, kan flyttas till Alsteråskolan i stationssamhället.

Där blev det fel.

Anders Johansson (C), kommunalråd i Mönsterås kommun, berättar att utredningen handlar om att eventuellt flytta Lokets verksamhet till Skytteanska skolan, som ligger i Ålems kyrkby. Skyttenska är idag en skola med förskoleklass samt klass ett och två och fritidshem.

Dessa årskurser flyttas i sådana fall till Alsteråskolan, i stationssamhället, som då måste byggas ut, berättar kommunalrådet.

I utredningen som har genomförts konstaterar man att förskolan Loket är utsliten.

Renoveringsbehovet är stort.

Därför funderar man på ovannämnda åtgärd.

Det är en kostnad initialt, men kommunen skulle spara pengar på sikt.

Något beslut har dock inte tagits ännu.

Ärendet ska tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott inom kort.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN