Region Kalmar län tar itu med den uppskjutna vården

Region Kalmar län tar itu med den uppskjutna vården

2021-09-08 Av av Mönsterås-NyttLÄNET

“På dagens regionstyrelsemöte presenterades ekonomisk uppföljning för 2021 hittills och en prognos för resten av året. Trots den pågående pandemin har regionens fantastiska medarbetare klarat av att upprätthålla en god och säker vård samtidigt som utvecklingsarbete pågått och ekonomin hållits stabil”, skriver Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna (den så kallade Länsunionen, som styr i Region Kalmar län) i ett pressmeddelande på onsdagen.

”Verksamheten har verkligen tagit ansvar och lyckats hålla kostnadsutvecklingen på en fortsatt låg nivå, 3,3 procent. Den stabila ekonomin gör att det finns goda förutsättningar för att klara investeringar och utveckling av vården”, skriver Länsunionen.

”Helt avgörande”

– Statsbidragen som den S-ledda regeringen, tillsammans med C och L, sett till att få på plats har varit helt avgörande för att klara av pandemins effekter. Det, i samband med medarbetarnas otroliga insatser, innebär att vi kan fortsätta att investera i framtidens sjukvård och utveckling för Region Kalmar län. Vi kan ta itu med den uppskjutna vården och fortsätta att genomföra viktiga investeringar för regionens verksamheter framöver, säger regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S).

”Regionens stabila ekonomi ger oss stora möjligheter till att möta invånarnas behov av hälso- och sjukvård på delvis nya sätt”

JOHANNA WYCKMAN (L)

– Ordning och reda i regionens ekonomi innebär att vi kan kraftsamla för att klara den uppskjutna vården, bland annat använda andra vårdaktörer och satsa på att hjälpa patienter med vårdguidning för att hitta vårdmöjligheter i andra regioner. Allt för att hantera den uppskjuta vården på ett ansvarsfullt sätt så fort som möjligt samtidigt som vi tar hänsyn till behovet av återhämtning, säger regionstyrelsens vice-ordförande Christer Jonsson (C).

”Patienten i fokus”

– Regionens stabila ekonomi ger oss stora möjligheter till att möta invånarnas behov av hälso- och sjukvård på delvis nya sätt. Inte minst handlar det om arbetet med att utveckla digitaliseringen i Region Kalmar län. Med patienten i fokus ska digitaliseringsarbetet intensifieras, säger Johanna Wyckman (L), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Foto: Länsunionen

Dela gärna artikeln: