Så fortsätter Mönsteråsgymnasiet med undervisningen framöver

Så fortsätter Mönsteråsgymnasiet med undervisningen framöver

2021-04-01 0 av Mönsterås-Nytt

MÖNSTERÅS

”Mönsteråsgymnasiet fortsätter med växelvis distansundervisning till och med den 30 april enligt Region Kalmar läns smittskyddsläkares rekommendation för länets samtliga gymnasieskolor”, skriver Mönsterås kommun i ett pressmeddelande på skärtorsdagen.

”Enligt tidigare planering skulle eleverna undervisats på plats på skolan efter påsklovet. Vårdnadshavare och elever kommer att få mer information via skolan om vilka dagar eleverna har distansundervisning respektive undervisning på plats. Tidigare undantag för elever som av olika anledningar inte kan studera på distans gäller även fortsättningsvis, liksom erbjudandet om att beställa skollunch för avhämtning för gymnasieelever som har distansundervisning”, skriver kommunen.

ARKIVFOTO

FREEPIK