Så fortsätter Region Kalmar län med vaccinationerna efter beskedet om Astra Zenecas vaccin

Så fortsätter Region Kalmar län med vaccinationerna efter beskedet om Astra Zenecas vaccin

2021-03-16 0 av Mönsterås-Nytt

LÄNET

”På tisdagsmorgonen meddelade Folkhälsomyndigheten att som en försiktighetsåtgärd pausas vaccinationer med Astra Zeneca tills vidare. Region Kalmar län följer det nationella beslutet med omedelbar verkan. Från i dag kommer inga vaccinationer att ske med det berörda vaccinet, däremot fortsätter vaccinationer med det två andra vaccintyperna från Pfizer/Biontech och Moderna”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndighetens beslut om att pausa Astra Zenecas vaccin mot covid-19 gäller tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar.

”Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket utreder rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp och blödning hos individer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. I utredningen granskas de rapporter om misstänkta biverkningar som kommit in de senaste dagarna för att avgöra om det finns ett orsakssamband till vaccinet”, skriver Region Kalmar län.

”De misstänkta biverkningarna har innefattat blodpropp (tromboser), i kombination med låga nivåer av blodplättar (trombocytopeni) hos ett fåtal personer. I Sverige har inget sådant fall hittills rapporterats in.”

”Det är högsta prioritet att vaccinerna som används har en hög säkerhetsprofil, vilket är anledningen till att Läkemedelsverket och EMA nu utreder de misstänkta fallen”, skriver regionen.

”Region Kalmar län informerar just nu hälsocentraler, privata vårdgivare och kommuner om Folkhälsomyndighetens besked. Målsättningen är att så längt det går också meddela de personer som behöver bokas om.”

FOTO

REGION KALMAR LÄN