Så många får närvara på privata tillställningar i festlokaler i fortsättningen

Så många får närvara på privata tillställningar i festlokaler i fortsättningen

2021-01-08 0 av Peter A Rosén
SVERIGE

Riksdagen klubbade igenom den omtalade pandemilagen på fredagen.

Den börjar gälla på söndag.

Det innebär, bland annat, att högst åtta personer får närvara på privata tillställningar i festlokaler och liknande.

Nya bindande regler gäller även för gym, badhus, butiker och köpcentra.

De verksamheter som inte följer reglerna kan drabbas av vitesförelägganden eller, i allvarliga fall, bli tvungna att bomma igen.

Tio kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Så mycket ska varje person kunna disponera i butiker, gallerior, gym och sportanläggningar framöver.

I pandemilagen står det att att ovannämnda verksamheter har ett tak för hur många som får vistas i lokalerna samtidigt.

De som ansvarar för verksamheterna är skyldiga att beräkna antalet och se till att det inte överskrids.

Besökare har också rätt att, på ett tydligt sätt, bli informerade om hur många som vistas i lokalen vid det aktuella tillfället.

Den nya tillfälliga pandemilagen, som röstades igenom med siffrorna 45-10 i riksdagen på fredagen, gäller till och med den 30 september.

Med hjälp av den nya lagen kan regeringen exempelvis stänga flygplatser, gallerior och kollektivtrafik.

En majoritet av riksdagsledamöterna, de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna, röstade ja till ett tillkännagivande om att de företag som drabbas av stängningar ska få ekonomisk ersättning.

FOTO

FREEPIK